Westfort start gefaseerd onderzoek naar de oorsprong van vleeskwaliteit

Eerste resultaten genetica-onderzoek met drie varkensrassen bevestigen vermoedens

IJsselstein, 19 december – Westfort presenteerde onlangs samen met The Pig Improvement Company (PIC) de resultaten van een uniek project waarin de rol van genetica op de kwaliteit van het varkensvlees is onderzocht. Het onderzoek vormt de kick-off van een gefaseerd traject waarin twee belangrijke focusgebieden van Westfort bij elkaar komen: smart farming en de zoektocht naar het smakelijkste varkensvlees.

Gedegen onderzoek

Voor het onderzoek werden eindberen gebruikt van 3 verschillende rassen: PIC408, PIC 337 en de PIC 280. In totaal zijn er in een periode van 8 weken bijna 350 inseminaties gedaan verdeeld over 4 verschillende bedrijven. Dit resulteerde in meer dan 5000 dieren die allen individueel konden worden gevolgd dankzij de RFID oormerken van Westfort. Na de slacht zijn er in totaal 1300 karkassen uitgebreid onderzocht om de vleeskwaliteit te beoordelen. Zo zijn de verschillende onderdelen gewogen (middels, hammen en rib) en er zijn metingen gedaan aan de pH (ham, rib), de kleur en het intramusculair vet (rib).

Dankzij onze RFID tags kunnen we voor het eerst op deze schaal onderzoek doen naar alle factoren die invloed hebben op de vleeskwaliteit. Dit genetica-onderzoek is dan ook een belangrijke eerste stap in een uitvoerig onderzoekstraject dat we de komende jaren zullen uitrollen. Samen met onze boeren en onderzoekspartners starten we een gedegen, wetenschappelijk onderbouwde, zoektocht naar het allerlekkerste varkensvlees. Met de kennis die hieruit voortvloeit kunnen onze ketenpartners hun processen optimaliseren – en dat gaat de consument proeven!” – aldus Jaap de Wit jr. van Westfort.

Verassend

In het onderzoek werd niet alleen het verband tussen genetica en vleeskwaliteit gemeten maar ook de relatie tussen de gemeten kwaliteitsvariabelen en de smaakbeleving bij de consument. En juist op dat laatste vlak kwamen er verrassende resultaten naar boven. Zo staat het Duroc varken (PIC280+) al jaren bekend als een ras met veel potentie en het onderzoek bevestigde dit; De Duroc scoorde goed op pH waarde en kwam bij zowel de marmeringscore als de Japanse Kleur Score het beste naar voren. Opmerkelijk genoeg zorgde dit niet voor een meetbaar verschil tijdens de smaaktest. Genetica kan dus wel degelijk een positief effect hebben op de vleeskwaliteit maar uit de smaaktest is niet naar voren gekomen dat dit ook tot een betere smaak leidt. 

Jaap de Wit jr.: “Het is mooi om te zien dat een wetenschappelijke aanpak kan leiden tot verrassende resultaten die niet persé stroken met het eigen gevoel. De werkelijkheid ligt vaak genuanceerder en ook dat blijkt uit dit eerste genetica-onderzoek. Genetica blijkt wel degelijk van invloed op de gemeten vleeskwaliteit maar toch blijkt er qua smaak geen duidelijke winnaar aan te wijzen. Bovendien heeft elk ras zijn eigen specifieke sterke en zwakke punten dus het hangt echt af van de voorkeuren van de boer welke de beste match oplevert.”In het komende jaar zal Westfort verschillende vervolgonderzoeken starten waarin de vleeskwaliteit centraal staat. Een van de eerste twee focuspunten ligt hierbij op het belang van koeling in het slachtproces en het effect van verschillende soorten voer.

Een samenvatting van het onderzoek is hier te downloaden

Terug naar overzicht