“Werken in de duurzame varkenshouderij is veel te leuk om er helemaal mee te stoppen”

Piet Lunenburg, algemeen directeur van Westfort, legt na ruim dertig jaar trouwe dienst zijn functie neer. Als je hem vraagt naar een voor hem belangrijk item in zijn werk, antwoordt hij steevast ‘Keten Duurzaam Varkensvlees’. Lunenburg: “Ik ben er trots op dat we als keten varkensvlees met aandacht voor milieu, dierenwelzijn en diergezondheid op de kaart hebben gezet.”  

U maakte in 1987 de overstap vanuit de ICT naar – toen nog – Lunenburg Vlees B.V., de slachterij van uw vader en broers. Wanneer wist u: een duurzame varkenshouderij past bij mij?

“Dat heb ik altijd geweten. Ik wil volledig achter mijn werk staan, op verjaardagen vol trots kunnen vertellen wat ik doe. Dat kan alleen in een bedrijf dat niets of niemand schade berokkent. Daarom bekijk ik dieren nooit als object en sluit ik mijn ogen niet voor de effecten van de huidige varkenshouderij op dierenwelzijn, diergezondheid en milieu. Bijkomend voordeel daarvan is dat aandacht voor dieren de kwaliteit van het vlees ten goede komt en mensen door de inzet van alle ketenpartners kunnen genieten van het smaakvolste varkensvlees.”

Van 1997 tot 2011 werkte u onder de voorwaarden van Milieukeur. In 2012 richtte Westfort Vleesproducten samen met De Hoeve BV Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) op. Waarom?

“Ik heb mensen altijd belangrijk gevonden. Of er nou een boer, grossier of expeditiemedewerker voor me staat, voor mij maakt het geen verschil. We hebben elkaar allemaal nodig om duurzaam te produceren en een goede boterham te verdienen. Binnen een keten werk je samen om het beste in elkaar naar boven te halen én het biedt de mogelijkheid om innovaties door te voeren en zo voorop te (blijven) lopen. Een gezamenlijk doel zorgt voor draagkracht en dat maakt het onmogelijke mogelijk.”

Op welke ontwikkeling binnen KDV bent u het meest trots?

“Dat de manier waarop wij met onze dieren en het milieu omgaan, voor veel ketenpartners inmiddels vanzelfsprekend is. Twintig jaar geleden waren nog weinig mensen met een duurzame varkenshouderij bezig, nu is het voor velen de standaard. Ik vind het mooi dat ik een bijdrage aan die transitie heb kunnen leveren.”

Blijft u in de toekomst actief binnen de varkenssector?

“Absoluut. Want boeken lezen en in de tuin werken is leuk, maar niet elke dag. Daarom vind je me op maandag en woensdag nog bij Westfort, onder andere vanwege de rol als bestuurslid van onze brancheorganisatie die ik blijf vervullen. Die functie voer ik uit hoofde van Westfort uit, dus daarvoor moet ik iets weten over het reilen en zeilen binnen de slachterij. Daarnaast fungeer ik als klankbord voor de directie en is mijn familie aandeelhouder, dus ook vanuit die rol denk ik mee over de toekomst en de bijbehorende continuïteit van Westfort, KDV en de branche.”

Er komt nogal wat op de branche af: mensen eten steeds minder vlees, de mestproblematiek, de toenemende ammoniakuitstoot. Hoe moet KDV daar volgens u mee omgaan?  

“Met KDV zoeken we altijd vanuit innovatiekracht naar oplossingen. Ik ben ervan overtuigd dat we op die manier elke uitdaging aankunnen. Als dat niet zo was, hadden we nooit zoveel geïnvesteerd in dierenwelzijn, milieu, varkens met de Antibioticavrij Leven Garantie, het smaakvolste varkensvlees en onze nieuwbouw.”

Hoe draagt de nieuwbouw bij aan een duurzame varkenshouderij?  

“We bouwen volgens het BREEAM-principe. Dat betekent dat we zo duurzaam mogelijk werken. Er staat bijvoorbeeld al een innovatieve vergistingsinstallatie en de daken komen helemaal vol te liggen met zonnecollectoren. Daar komt bij dat straks al onze werkzaamheden onder één dak worden uitgevoerd. Dat scheelt bijna honderd vrachtwagens per week die nu nog op en neer naar Oudewater rijden. Zo verkleinen we met de nieuwbouw onze ecologische voetafdruk aanzienlijk.”

Op welke manier werkte u de afgelopen jaren nog meer aan de uitdagingen waar de branche mee te maken heeft?

“We doen veel onderzoek. Bijvoorbeeld naar hoe we varkens op betere wijze kunnen verdoven. En er is een Stal van de Toekomst ontwikkeld; een stal waarin de behoeftes van het dier altijd centraal staan en op een integraal duurzame manier technieken toegepast worden. Weet je wat het is? De laatste tijd worden systemen steeds vaker centraal gezet en moeten de dieren zich maar aanpassen. Wij willen laten zien dat het ook anders kan. Daarom werken we binnen onze Stal van de Toekomst onder andere aan dagontmesting als goedgekeurd stalsysteem, als alternatief voor de luchtwasser. Door mest dagelijks uit de stal te verwijderen voorkomen we dat er überhaupt ammoniak en andere kwalijke gassen ontwikkeld worden. Zo ontstaat een beter klimaat in de stal, een ontwikkeling die gezond is voor mens en dier én voor een beter rendement op de boerderij zorgt.”

Dat vraagt inderdaad om aardig wat investeringen…

“Dat klopt, maar ik vind ook dat dat erbij hoort. We kunnen als branche niet alleen naar de kostprijs kijken, want dan verliezen we de kwaliteit uit het oog. We moeten een langetermijnvisie ontwikkelen. Samen nadenken over antwoorden op vragen als: Zijn er over tien jaar nog genoeg dieren? Of juist te weinig? Hoe gaan we daar gezamenlijk mee om? Want van elkaar de tent uit concurreren is nog nooit iets of iemand beter geworden. Daarom blijf ik in de toekomst mensen en bedrijven aan elkaar verbinden, zodat we de duurzame varkenshouderij voort kunnen zetten. Werken in deze branche is veel te leuk om er helemaal mee te stoppen.”

Robbert van ’t Hoff neemt de taken van Piet Lunenburg over. Per 1 januari 2019 vervult hij de functie van algemeen directeur van Westfort. Daarnaast treedt Jaap de Wit jr. toe tot de directie als directeur supply chain en blijft Egbert Kruiswijk commercieel directeur.

Terug naar overzicht