Veelgestelde vragen

Bij Duurzaam Varkensvlees kom je niet voor verrassingen over de kwaliteit of herkomst van je vlees te staan. We zijn een 100% Nederlandse keten en weten dus altijd precies waar ons vlees vandaan komt en welke route het heeft afgelegd. Al onze boeren werken volgens strenge eisen voor milieu en dierenwelzijn en dat geldt ook voor elke andere deelnemer in onze keten. Niet omdat ze een lijst moeten afvinken, maar omdat we met elkaar gaan voor dierwelzijn en een beter milieu. Omdat ze staan achter onze koers en pas het Duurzaam Varkensvlees-certificaat mogen dragen als ze aan al onze eisen voldoen. Zo kunnen wij je een eerlijk en veilig stukje vlees garanderen waar je met een gerust hart van kunt genieten. Hieronder lees je de meest gestelde vragen over de certificering, controle en traceerbaarheid.

Hoe gaat de controle en certificering in zijn werk?

Controle op de boerderij
De boeren van Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van dierwelzijn en milieu. Jaarlijks controleert KDV of de boeren aan deze strenge eisen voldoen én worden de boeren gecertificeerd door een onafhankelijke certificeringsbureau.

De boeren houden in hun managementsystemen allerlei gegevens bij op het gebied van dierwelzijn en milieu, denk bijvoorbeeld aan gegevens over energieverbruik of antibioticagebruik. KDV heeft inzicht in deze managementsystemen van de boeren en op basis van de cijfers uit deze systemen beoordeelt KDV ieder jaar opnieuw of de boeren nog aan de strenge eisen voldoen. Daarnaast bezoeken coaches vanuit de keten de boeren jaarlijks om de resultaten te bespreken en waar nodig ondersteuning te bieden.

De onafhankelijke certificering wordt gedaan door certificeringsbureau CGD BV. Nieuwe deelnemers krijgen een ingangscontrole uitgevoerd door certificeringsbureau CGD en bestaande deelnemers worden door dit bureau bezocht en gecontroleerd volgens een steekproef.

Controle bij de afzetpartijen
Alle afzetpartijen, zoals groothandel, retailers of horeca worden continue gemonitord op de eisen die Keten Duurzaam Varkensvlees stelt op gebied van energie, milieu, communicatie en kanalisatie van ons varkensvlees.

Er vindt continue controle plaats op de kilo’s verwerkt varkensvlees, zodat zeker is dat wat de afzetpartijen als duurzaam varkensvlees verkopen ook inderdaad duurzaam varkensvlees is. Dit wordt gecontroleerd door inzicht in de inkoopfacturen en inzicht in de administratie van de deelnemende bedrijven. We vergelijken de inkoopadministratie van de deelnemende bedrijven met de verkoopadministratie en vergelijken het aantal kilo’s. Daarnaast worden alle afzetpartijen meerdere keren per jaar bezocht door de KDV ketencoach voor controle en ondersteuning.

Controle slachterij
De slachterij werkt volgens strenge normen op gebied van dierenwelzijn. Zo is een varkensfluisteraar werkzaam die de medewerkers schoolt in omgang met de dieren en inzicht geeft in het natuurlijk gedrag. Daarnaast is er continue cameratoezicht zodat dierenwelzijn geborgd en gecontroleerd wordt. De vleesstromen worden vanaf slachterij gemonitord tot aan de winkelvloer door inzicht in de administratie. De slachterij wordt jaarlijks bezocht en gecontroleerd door certificeringsbureau CGD.

Worden KDV-partners onafhankelijk gecontroleerd?

Alle schakels van Keten Duurzaam Varkensvlees worden naast de controle vanuit KDV gecontroleerd en gecertificeerd door het onafhankelijke certificeringsbureau CGD B.V. Daarbij zijn alle boerderijen ook onafhankelijk IKB-gecontroleerd.
Wanneer een ketenpartner voldoet aan de eisen en is goedgekeurd voor deelname aan KDV wordt een uniek certificaat uitgereikt en mag de ketenpartner gebruik maken van het logo. De boerderijen krijgen een uniek bedrijfsbord dat voor het bedrijf geplaatst wordt.

KDV logo bord

Welke ketenpartners worden gecontroleerd?

Iedereen die deelneemt in onze keten (boeren, slachterij, grossier, verwerker, vleeswarenproducent, retail en slager) wordt gecontroleerd door

Keten Duurzaam Varkensvlees en het onafhankelijke certificeringsbureau CGD BV op de eisen die KDV stelt aan de ketenpartners.

In hoeverre is het varkensvlees traceerbaar?

Het varkensvlees van Keten Duurzaam Varkensvlees is volledig traceerbaar. Van varkenshouder tot in restaurant of winkel. Alle boeren die bij de keten zijn aangesloten zijn bij KDV bekend en al hun gegevens voor KDV toegankelijk. Maar ook alle verdere schakels in de keten, zoals groothandel, retailpartner of horecapartner zijn bekend en worden gecontroleerd en gecertificeerd. Voor KDV is de hele keten in beeld en ieder product is traceerbaar. We weten exact:

  • welke ketenpartners er betrokken zijn bij het vlees van boerderij tot in de winkel
  • welke werkwijze de ketenpartners hebben;
  • welke boer zijn varkens aan welke partij levert;
  • welke klanten welke producten ontvangen.

Het vlees is volledig traceerbaar omdat we vanaf de productiedatum op een vleesverpakking in de winkel terug kunnen gaan tot een lijst met alle geslachte varkens van een partij waaruit het vlees afkomstig is.

Wat moet ik doen om ook volgens de eisen van KDV te gaan werken?

Bent u varkensboer, grossier, groothandel, retailer of horecapartij en bent u ook geïnteresseerd in onze eisen? Overweegt u ook over te stappen op duurzaam varkensvlees? Dan vertellen wij u graag meer over onze werkwijze en onze eisen.

Neem contact op met Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees (info@duurzaamvarkensvlees.nl) of via een van onze aangesloten ketenpartners.