Update over de KDV grondstoffenlijst

Keten Duurzaam Varkensvlees heeft per 1 januari 2018 de KDV grondstoffenlijst geïntroduceerd. Begin 2018 word gezien als de opstart van de KDV grondstoffenlijst met daarin een overgangstermijn. Iedereen zal moeten wennen aan het werken met de KDV grondstoffenlijst en hier wordt bij controle rekening mee gehouden. Op de KDV grondstoffenlijst zijn enkele reacties binnengekomen die tot aanpassingen in de grondstoffenlijst hebben geleid. Daarom gaan wij op korte termijn in overleg met enkele experts vanuit NEVEDI. De meest recente versie van de KDV grondstoffenlijst is: http://duurzaamvarkensvlees.nl/wp-content/uploads/2018/01/Grondstoffenlijst_KDV_NL_18-01-2018.pdf

Waarom een grondstoffenlijst? 
Keten Duurzaam Varkensvlees heeft deze grondstoffenlijst opgesteld in reactie op vragen vanuit met name buitenlandse klanten.  Keten Duurzaam Varkensvlees streeft ernaar om door enkele risicovolle grondstoffen uit te sluiten betere resultaten te behalen in de keten. Uiteindelijk zal een minimale stijging in de kostprijs onderaan de streep minimaal een gelijk rendement geven op de boerderij.

Voor wie is de lijst?
Keten Duurzaam Varkensvlees heeft ervoor gekozen om in eerste instantie een KDV grondstoffenlijst te maken voor mengvoerbedrijven. Brijvoerbedrijven zijn niet uitgesloten van deelname aan Keten Duurzaam Varkensvlees.

Update eisen rondom Duurzame Soja.
De eisen rondom Duurzame soja gelden alleen voor KDV deelnemers die ook gecertificeerd zijn voor Varken van Morgen. Voor deze deelnemers heeft KDV een project met Solidaridad in mozambique om daar RTRS gecertificeerde soja mogelijk te maken. Hierover volgt binnenkort meer informatie in een persbericht. De varkenshouders met KDV VVM certificering hoefden tot nu toe nog geen duurzame soja zelf in te kopen omdat we dit centraal via Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees organiseerden. Het project loopt nog tot half 2018. Echter we zijn in overleg om het project te verlengen. Tot half 2018 is het nog centraal  geregeld, en voor die tijd zullen we de deelnemers laten weten of het een vervolg krijgt. Voor nu is er geen actie nodig vanuit jullie als voerleverancier of varkenshouder.

Terug naar overzicht