bekijk alle artikelen

Biggen langer bij de moeder?

26 januari 2022
Marion Kunstt-Verhoeven

Alle KDV-biggen worden pas na vier weken gespeend, omdat wij robuustere biggen belangrijk vinden en uit ervaring is gebleken dat biggen na een goede start bij de zeug gezonder zijn en blijven, wat het economisch resultaat op de boerderij verbetert. Een win-win situatie dus. 

Maar wat zou het effect zijn van een nóg langere lactatieperiode? Welk effect heeft dat op de gezondheid van zeug en biggen? Hoeveel biggen kun je dan bij één zeug spenen? Wat is het gewichtsverloop van de zeug? Is er een positief effect op de volgende worp van de zeug? Kan een lactatieperiode van vijf weken het economisch resultaat verbeteren?

Op het demobedrijf van KDV, in Valkenswaard, worden de biggen al enkele jaren gespeend na vijf weken. De biggen krijgen bij geboorte direct een RFID-oormerk in en daarmee kunnen we het KDV varken van geboorte tot slacht individueel volgen.

En dan de resultaten….die mogen er zijn:

  • vleesvarkens eerder naar de slacht (ruim 2 weken);
  • geen antibioticumgebruik;
  • voldoende levend geboren biggen in de volgende worp;
  • zeugen die het prima aan kunnen;
  • 15% lagere voerkosten voor de biggen;
  • economisch rendement positief zelfs bij (huidige) lage prijzen.

Er zijn dus mogelijkheden om een bedrijfsresultaat te verbeteren door later te gaan spenen. Maar dat is géén op zichzelf staande wijziging. Dit moet samengaan met de juiste keuzes voor lactovoer, drachtvoer en uiteraard het juiste voerpakket voor de biggen. Maar dat is niet alles, het management van de varkens moet diergericht zijn. Dat houdt onder andere in: vers en fris drinkwater van humane kwaliteit, gezonde leefomgeving en stabiele voersamenstellingen. 

De komende tijd wordt de aanpak verder geanalyseerd en door het benoemen van kritische prestatie indicatoren (KPI’s) inzichtelijk gemaakt. Een tweetal bedrijven heeft al interesse getoond en zet de eerste stappen richting diergericht management.