bekijk alle artikelen

KDV grondstoffenlijst 2.0

7 maart 2021
Marion Kunstt-Verhoeven

Keten Duurzaam Varkensvlees gaat voor gezonde dieren en varkensvlees met uitzonderlijke kwaliteit. Voer kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Eind vorig jaar hebben we daarom de eerste KDV Grondstoffenlijst opgesteld.

De afgelopen maanden hebben we deze lijst, samen met de experts uit de veevoersector, verder ontwikkeld. En is de KDV grondstoffenlijst weer vernieuwd.

Waarom een grondstoffenlijst? 
Keten Duurzaam Varkensvlees heeft deze grondstoffenlijst opgesteld in reactie op vragen vanuit met name buitenlandse klanten. Keten Duurzaam Varkensvlees streeft ernaar om door enkele risicovolle grondstoffen uit te sluiten betere resultaten te behalen in de keten. Uiteindelijk zal een minimale stijging in de kostprijs onderaan de streep minimaal een gelijk rendement geven op de boerderij.

Voor wie is de lijst?
Keten Duurzaam Varkensvlees heeft ervoor gekozen om in eerste instantie een KDV grondstoffenlijst te maken voor mengvoerbedrijven. Brijvoerbedrijven zijn niet uitgesloten van deelname aan Keten Duurzaam Varkensvlees

Bekijk hier de grondstoffenlijst