bekijk alle artikelen

KDV grondstoffenlijst

11 januari 2019
Marion Kunstt-Verhoeven

Per 1 januari 2018 is voor alle Keten Duurzaam Varkensvlees deelnemers de KDV grondstoffenlijst van toepassing. Keten Duurzaam Varkensvlees streeft naar transparantie richting afnemers in binnen en buitenland. Door risicovolle grondstoffenn uit te sluiten middels een KDV grondstoffenlijst kan transparantie en veiligheid geborgd worden bij alle afnemers van Keten Duurzaam Varkensvlees. 

Bekijk hier de lijst