bekijk alle artikelen

Uitrol RFID

23 december 2020
Trudy van der Ven-Verschuren

RFID ear tags (radio-frequency identification) zijn oormerken met een ingebouwde UHF-chip (Ultra High Frequency). Binnen KDV gebruiken we deze techniek om het varken vanaf geboorte tot slacht individueel te kunnen volgen. We zijn de eerste keten wereldwijd die dit mogelijk maakt. We noemen deze aanpak Smart Farming. 

Definitie: Smart farming betekent ‘slim boeren’. Slim door gebruik te maken van data: data verzamelen, analyseren en vertalen naar het management op de boerderij. Zodat boeren hun werk op zowel strategisch als dierniveau kunnen optimaliseren.

Hoe werkt het?
Varkenshouders die gebruikmaken van RFID geven iedere big bij de geboorte een RFID-oormerk. Met behulp van dit oormerk registreert de boer bij geboorte de individuele diergegevens, waaronder geboortedatum, geslacht en genetica van de vader en de moeder. Elke behandeling die het varken ondergaat – bijvoorbeeld het gebruik van antibiotica – wordt vastgelegd via het RFID-oormerk. Alle vastgelegde informatie wordt direct opgeslagen in een cloud database en kan gebruikt worden om het boerderijmanagement te verbeteren.

Wat levert het op?
Aan de slachtlijn wordt het RFID-oormerk uitgelezen en is de complete geschiedenis van het varken bekend. Door deze communicatie door de keten heen kunnen we ons vlees extra garanties meegeven, zoals de Antibioticavrij Leven Garantie. Daarnaast levert het voor de boer een schat aan informatie over zijn bedrijfsvoering op. Dankzij de RFID-oormerken kan hij het management op de boerderij baseren op individuele dierdata in plaats van op gemiddelde groepsdata. KDV is wereldwijd de eerste keten die dit mogelijk maakt.

Aantal deelnemers
In 2020 groeide het aantal boeren dat gebruikmaakt van RFID-oormerken met maar liefst 26 varkenshouders, wat het totaal op bijna 150 UBN’s brengt. Daarbij stopt het niet, want er zijn nu al 15 UBN’s in opstart om in 2021 deel te nemen. En er zijn er meer in aantocht. We zijn de pioniersfase daarmee ruimschoots voorbij. RFID-oormerken zijn binnen KDV inmiddels een standaard onderdeel van de bedrijfsvoering. 

Nieuwe versie LeeO-app
De RFID-oormerken zijn gekoppeld aan de LeeO-app. Met deze app kunnen de varkenshouders de data over het individuele dier registreren, inzien en opslaan. De ontwikkeling van de app staat niet stil. Iedere keer zetten we stappen om de app nog gebruiksvriendelijker te maken en voegen we niet functionaliteiten toe. In 2020 is een totaal vernieuwde versie van de LeeO-app ontwikkeld. Deze wordt begin 2021 gelanceerd. 

De nieuwe app: 

  • geeft informatie per dier over onder andere genetica, reproductie en gezondheid;
  • bevat een hokkaart voor zeugen;
  • maakt het makkelijker om snel groepsregistraties uit te voeren; 
  • legt een basis waarmee we boeren in de toekomst handelingsperspectief vanuit de app kunnen bieden. De app geeft de boer dan proactief advies over wat hij zou kunnen doen. Zo zal de app bijvoorbeeld op basis van groeicurves voorspellen welke dieren gereed zijn voor de slacht.

De nieuwe app is daarmee gebruiksvriendelijker en nog breder toegankelijk. De komende jaren ontwikkelden we de app verder door, zodat we blijven aansluiten bij de wensen van de gebruiker.  

“Om van smart farming een succes te maken moeten alle deelnemende partijen er energie en tijd insteken. Maar we doen dat niet voor niets: wat we als KDV bereiken is uniek in de wereld.” – Peter ter Linde, LeeO