bekijk alle artikelen

Gebruik van data

27 januari 2021
Trudy van der Ven-Verschuren

De inzet van RFID-oormerken levert ontzettend veel waardevolle data op. Deze data zetten we om in bruikbare informatie, zodat de keten en individuele varkenshouders er hun voordeel mee kunnen doen.

Eind 2020 lanceerden we mijnwestfort.nl, ter vervanging van mijnkdv.nl. Deze website geeft varkenshouders direct inzicht in hun technische en financiële gezondheidscijfers. Individuele kengetallen zijn dus makkelijk online toegankelijk.

Varkenshouders die RFID-oormerken gebruiken krijgen via mijnwestfort.nl ook inzicht in data gebaseerd op individuele dierregistraties. Deze data bestaat onder andere uit de leeftijd van de varkens, de levensgroei en het percentage dat gegarandeerd nooit is behandeld met antibiotica. Daarnaast kunnen varkenshouders hun technische gegevens en de (levens)groei van hun varkens vergelijken met de data van bedrijven met dezelfde varkensrassen, om zo te bepalen of ze al optimaal presteren of dat ze nog kunnen verbeteren. 

Mijnwestfort-app

Om de data nóg dichter bij de varkenshouders te brengen, lanceerden we mijnwestfort.nl ook als app. Daarmee hebben boeren hun belangrijkste cijfers altijd bij de hand.

Leren van cijfers 

RFID-oormerken geven varkenshouders de mogelijkheid het management op hun boerderij te baseren op individuele dierdata in plaats van op gemiddelde groepsdata. KDV is wereldwijd de eerste keten die dit mogelijk maakt. Groot voordeel hiervan is dat de prestaties van varkenshouderijen met elkaar vergeleken kunnen worden, om daar vervolgens van te leren en te kunnen optimaliseren. Een mooi voorbeeld hiervan is het verschil in de slachtleeftijd van varkens. 

Prestaties vergelijken 

Alle varkenshouders van KDV die binnen een marktconcept werken en dus aan een bepaalde kwaliteitsstandaard voldoen, ontvangen dezelfde beloning voor hun werkzaamheden. Uit data blijkt nu dat er binnen deze groep grote verschillen zitten in de prestaties. Zo was in 2020 de gemiddelde slachtleeftijd op KDV-varkenshouderijen 189 dagen, met een gemiddeld gewicht van 99 kilo. Maar er zijn ook KDV-bedrijven die varkens van 99 kilo leveren met een slachtleeftijd van 160 dagen. Eerder was dat niet inzichtelijk. We wisten niets over de spreiding, terwijl juist dat inzicht geeft in de prestaties van een varkenshouderij. Door de data die we nu hebben zien we dat dieren zich op het ene bedrijf anders ontwikkelen dan op het andere bedrijf. 

Verbeterkansen 

In 2021 onderzoeken we wat de oorzaken van deze verschillen zijn. Op basis daarvan presenteren we in 2022 nieuwe KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren), zodat voor alle ketendeelnemers inzichtelijk wordt waar verbeterkansen liggen. Door te leren van de toppers kunnen we de keten verbeteren, varkensvlees produceren dat nóg beter aansluit op de wensen van de markt en onze toegevoegde waarde verder verhogen. 

Samenwerking met CEVA

Alle RFID-oormerken worden aan de slachtlijn uitgelezen. Deze data wordt vervolgens onderzocht. Uit dit slachtlijnonderzoek bleek dat bij bijna tien procent van de vleesvarkens pleuritis (longvliesontsteking) voorkomt. Om varkenshouders te helpen dit aantal te verminderen startten we in 2020 een samenwerking met Ceva Santé Animale, een veterinair farmaceutisch bedrijf. 

Ceva voert in 2021 bij KDV longonderzoeken uit, zodat we meer kennis over longvliesontsteking vergaren. Tijdens zo’n onderzoek worden de longen en het borstvlies uitgebreid beoordeeld. Als er afwijkingen worden gevonden geeft Ceva aan of deze passen bij een bepaalde ziekteverwekker. Met dit onderzoek kan geen officiële diagnose worden gesteld. Daarvoor is ander soort onderzoek noodzakelijk. 

Toch is de informatie over een mogelijke ziekteverwekker voor boeren al ontzettend waardevol. Er zijn namelijk verschillende oorzaken voor longvliesontsteking. Dat maakt het voor een varkenshouder lastig om te bepalen welke maatregelen hij of zij moet nemen om de gezondheid van de varkens te verbeteren. Met het rapport van Ceva kan de varkenshouder samen met de dierenarts een gericht plan van aanpak opstellen om pleuritis op zijn bedrijf terug te dringen.