bekijk alle artikelen

Borging brongerichte maatregelen

24 november 2021
Anne-Marie van Bussel-van Lierop

Partner

In de wens om de veehouderij sector te verduurzamen is uitgesproken dat de sector gaat werken aan brongerichte maatregelen: emissie reducties bij de bron.

In combinatie daarmee zal ook een nieuwe manier van borging gaan plaatsvinden: van middelvoorschrift naar doelvoorschrift. Een doelvoorschrift houdt in dat de varkenshouder zich verbindt aan het afgesproken doel (maximale emissie) en borgt dat hij onder dat plafond blijft.  

Met dit project wordt onderzoek gedaan naar een systeem op basis van gemeten emissies door sensoren. Dit instrumentarium richt zich voorlopig op het meten van ammoniak en methaan. De systematiek moet geborgd worden en opgenomen worden in de regelgeving.  

Tijdens het project wordt samengewerkt met vier pilotbedrijven uit de KDV keten. Op deze bedrijven wordt het borgingsysteem ontwikkeld en getoetst in de praktijk. Met de inbreng van de ondernemer en zijn omgeving (gemeente, provincie, omgevinsdienst etc) wordt gezamenlijk gewerkt aan de praktische en inhoudelijke invulling.  Voor een varkenshouder is het niet alleen belangrijk om de emissiedoelen te behalen, maar óók om dieren gezond en productief te houden. De varkenshouder kan met behulp van continumetingen van ammoniak en methaan sturen op verlaging van de emissies, én dus ook indirect de gezondheid van de dieren verbeteren.