bekijk alle artikelen

Mestverwerking op het varkensbedrijf, haalbare kaart?

10 mei 2022
Mark van den Eijnden

Partner

Door de toepassing van brongerichte maatregelen in de vorm van dagontmesting ontstaat een huisvestingssysteem waarbij de kwaliteit van de lucht geen belemmeringen meer vormt voor de gezondheid van de varkens. De mest wordt vers uit de dierverblijven gehaald, en dan? Verse mest is een relatief nieuw begrip en de voordelen worden steeds meer duidelijk.

Verse mest is niet vergist in de mestkelder en bevat daarom nog heel veel grondstoffen om methaan te vormen. En dat is precies wat we willen voor een monovergister. Vergisting op grote schaal met co-producten kent een aantal voor- en nadelen. Op bedrijfsniveau is een monovergister een simpele oplossing die rendabel kan zijn als de mest vers is. Bovendien kan de vrijgekomen energie in de vorm van warmte en elektriciteit gebruikt worden in het bedrijf of voor verdere mestverwerking. Daarnaast is de verblijftijd en temperatuur in de vergister voldoende om de mest te hygiëniseren. Export is dan makkelijker en ook bij aanwending in de regio is er minder risico op overdracht van ziektekiemen. 

Met de aanwezige energie kan het digestaat namelijk gescheiden worden in de afzonderlijke nutriënten stikstof, kalium en fosfaat. Fosfaat in de vorm van een droge, vezelrijke fractie en stikstof en kalium in een vloeibare vorm. Daarnaast zal door middel van membraanfiltratie loosbaar water gemaakt worden waardoor het volume van de nutriëntstromen afneemt. Dit water kan bovendien weer gebruikt worden als spoelvloeistof of verdunningsvloeistof, om de luchtkwaliteit in het bedrijf te optimaliseren. 

De concentraten zorgen ervoor dat er bij het uitrijden of aanwenden geen geur en stikstofemissie plaatsvindt. De mineralen kunnen ingezet worden in een verhouding die past bij een specifiek gewas waardoor minder uitspoeling plaatsvindt. Zeker in een toekomst waarbij kunstmest bronnen uitgeput raken en de prijzen van kunstmest stijgen komt er steeds meer ruimte voor nutriëntenconcentraten uit mest.