bekijk alle artikelen

Project: Verlichte varkens

7 oktober 2020
Anne-Marie van Bussel-van Lierop

Partner

Op 15 september heeft een virtuele kick-off meeting plaatsgevonden om officieel van start te gaan met het project “Verlichte Varkens: integratie van licht met diervriendelijke en duurzame veehouderij”

Het Verlichte Varkens project heeft als doel:

  1. De fundamentele kennis over de impact van licht op varkens te vergroten, en
  2. Om adaptieve lichtconcepten te ontwikkelen en zo bij te dragen aan een duurzame varkenshouderij.

Bij de zoektocht naar duurzame varkenshouderijsystemen is kunstmatig licht tot nu toe grotendeels buiten beschouwing gelaten. Licht heeft echter een grote invloed op de productie en het welzijn van dieren, hoewel kennis hierover, met name met betrekking tot dierenwelzijn, beperkt is. Daarnaast zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van lichtbronnen en technologie potentieel zeer waardevol voor de varkenshouderij.

De focus van dit project ligt op lichtfactoren die het meest gunstig zijn voor dierenwelzijn, milieu en economische opbrengst; zoals lichtintensiteit en kleurenspectrum. Het project levert naar verwachting een innovatief lichtconcept op voor de varkenshouderij, met gecontroleerde en afstelbare verlichting, die te integreren is in standaard monitoringsystemen en die bijdraagt ​​aan een duurzamere productie van varkensvlees.

Het project wordt gefinancierd door NWO binnen het programma ‘Smart solutions for horti- and agriculture’ en wordt geleid door dr. Eddie Bokkers van de leerstoelgroep Dierlijke Productiesystemen van Wageningen University & Research (WUR). In het consortium werken toonaangevende bedrijven en instituten met een scala aan expertise samen om een ​​duurzaam en innovatief lichtconcept voor de varkenshouderij te ontwikkelen.

De leerstoelgroep Dierlijke Productiesystemen heeft expertise op het gebied van dierenwelzijn en duurzame veehouderijsystemen, Signify (voorheen Philips Lighting) draagt testsystemen en kennis op het gebied van slimme sensoren en lichtsystemen bij, en De Hoeve Innovatie biedt de testlocatie en brengt expertise in over de productieketen van varkensvlees. Daarnaast voegen wetenschappelijke en industriële adviseurs hun waardevolle expertise toe, met consortiumleden van Westfort Vleesproducten (vleeskwaliteit), Amsterdam UMC (chronobiologie, endocrinologie en metabolisme) en Wageningen Livestock Research (milieu en technologie). Deze samenwerking biedt een sterke basis voor fundamenteel onderzoek dat in de praktijk kan worden toegepast.

De consortiumleden zijn zeer gemotiveerd om samen te werken en bij te dragen aan dit onderzoek en kijken uit naar de eerste resultaten.