bekijk alle artikelen

Stal van de Toekomst

4 maart 2021
Camiel van Houtert

Partner

Varkenshouderijen staan voor een grote uitdaging: vanaf 2024 moeten zij voldoen aan een strenge emissienorm met betrekking tot ammoniakuitstoot. Het installeren van een luchtwasser kan voor hen een oplossing zijn om aan de veranderende wetgeving te voldoen. Bij deze techniek wordt ammoniak, en ook fijnstof en geur, aan het eind van de stal uit de lucht gefilterd. Op het klimaat ín de stal heeft dit echter geen positief effect. Terwijl juist een goed stalklimaat noodzakelijk is om te komen tot betere technische en economische resultaten, gezondere dieren en beter dierenwelzijn.

Stal van de Toekomst = het dier centraal

In de Stal van de Toekomst staat het dier altijd centraal. Gezonde dieren zorgen namelijk voor de beste resultaten op het gebied van rendement (lagere voederconversie en snellere groei), milieu (minder uitstoot van schadelijke stoffen) en dierenwelzijn. Ze zijn sterker en vitaler en hebben minder tot geen antibiotica nodig. Om tot gezonde dieren te komen, is schone lucht erg belangrijk. Want een hoge concentratie ammoniak in stallen zorgt voor gezondheidsproblemen, met alle gevolgen van dien (waaronder toenemend medicijnverbruik en verhoogde uitval). 

Om een goed stalklimaat te realiseren, werken we in de Stal van de Toekomst met dagontmesting. Door mest dagelijks uit de stallen te halen voorkomen we dat er überhaupt ammoniak en andere kwalijke gassen ontwikkeld worden, wat het filteren van de lucht aan het eind van de stal overbodig maakt. Dagontmesting is dus een uitstekend alternatief voor de luchtwasser.

Goed nieuws, de Stal van de Toekomst is klaar! Nederlandse varkenshouders kunnen sinds 2020 dagontmesting in hun stallen voor vleesvarkens en gespeende biggen toepassen. We meten dagelijks op onze proeflocaties waar met dagontmesting wordt gewerkt 85% ammoniakreductie, 80% methaanreductie en 60% geurreductie. Ook is er een voorlopige emissiefactor afgegeven die gebruikt kan worden bij de vergunningsaanvraag. 

Uitrollen
In 2020 waren drie varkensbedrijven op afdelingsniveau omgebouwd naar de Stal van de Toekomst. Wageningen Universiteit voert hier officiële metingen uit. Eind 2021 verwachten we de definitieve resultaten over de verminderde uitstoot van ammoniak, methaan, CO2, fijnstof en geur. De voorlopige meetresultaten zien er goed uit. Ook werden in 2020 op basis van de voorlopige emissiefactor de eerste stappen gezet om de Stal van de Toekomst op andere boerderijen toe te gaan passen. 2021 staat dus in het teken van uitrollen!

Kansen voor mestverwerking
De Stal van de Toekomst is niet alleen gericht op het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen en het creëren van een gezonde leefomgeving voor de dieren en de varkenshouder. De dagverse mest die we dagelijks uit de stallen halen is zelf ook ontzettend waardevol. De energetische opbrengsten in dagverse mest zijn namelijk veel hoger dan in oude mest. Om daar gebruik van te kunnen maken vergisten we dagverse mest op onze KDV-demoboerderij in Valkenswaard al sinds 2016 in een monovergister.

Zo zorgt dagontmesting dus voor emissiebeperking, energieopwekking en een betere toepasbaarheid van de mest op het land. Dagontmesting past dus perfect in een gesloten kringloop. Varkenshouders die hiervoor kiezen zijn klaar zijn voor de toekomst!

Dagontmesting in de praktijk
Van der Zanden – Claasse vof is het semi-gesloten varkensbedrijf van vader Piet, moeder Jeanne en zoon Rob. Ze zijn een van de proeflocaties van Praktijkonderzoek Dagontmesting. Rob vertelt waarom ze meedoen en wat het oplevert. “Ik merk het positieve effect van dagontmesting in de stal én in mijn portemonnee.”

Lees hier het hele verhaal.