bekijk alle artikelen

Mono-mestvergisting

8 maart 2022
Mark van den Eijnden

Eén van de doelen van KDV is om een volledig energieneutrale keten te worden. Van boer tot retailer moet de focus liggen op energie besparen, maar ook op zelf duurzame energie opwekken en leveren. De Stal van de Toekomst met dagontmesting biedt kansen om zelf energie op te wekken met onze mest. Dat kan bij varkenshouders worden gerealiseerd door het plaatsen van een monovergister.

De energetische waarde van dagverse mest is een factor 4 hoger dan bij mest van enkele weken oud. Daarnaast wordt door het direct vergisten van mest de ontwikkeling van methaan tot een minimum beperkt.  Zo zorgt monovergisting door de productie van biogas, welke via een biogasmotor wordt omgezet in warmte en elektriciteit, ervoor dat elke varkenshouder energieneutraal kan werken. Op de demoboerderij van Keten Duurzaam Varkensvlees is deze monomestvergister gerealiseerd en draait deze reeds naar tevredenheid. Een voorwaarde voor succes is de input van voldoende dagverse mest (maximaal 24 uur oud). 

Van methaan naar biogas

Dagontmesting vindt plaats in onze Stal van de Toekomst. Hier wordt alle dagverse mest naar de monovergister geleid. Door vergisting wordt het methaan omgezet in biogas. Een kuub dagverse mest levert gemiddeld 40 kuub biogas op, tegenover slechts 15 kuub biogas wat we uit drie weken oude mest kunnen winnen. De warmte en energie die dit gas oplevert is voldoende om het productieproces op het varkensbedrijf energieneutraal te maken. Bijkomend voordeel is dat de warmtekrachtkoppeling met de verbranding van methaan weer CO2 produceert die door planten kan worden opgenomen. Door deze vorm van mestmanagement verminderen we dus de CO2-uitstoot én geven we waarde aan het broeikasgas methaan.