bekijk alle artikelen

Door biogas afscheid van gas

2 februari 2023
Marion Kunstt-Verhoeven

Het kenmerk van Stal van de Toekomst is de brongerichte aanpak, waarbij de mest dagelijks uit de stal komt. Dit creëert een gezonde leefomgeving voor het dier en de boer.

We werden er tijdens het ontwikkelproces van de Stal van de Toekomst door onderzoekers van Wageningen University op geattendeerd dat de mest, die vers uit de stal komt, tot wel 4 keer meer methaan bevat dan oudere mest. Dat blijkt ook uit de metingen: 90% van de methaan zit nog in de mest als we deze vers uit de stal halen. Vers betekent mest van 1 dag tot maximaal 3 dagen oud.

Methaan is een broeikasgas en komt vrij uit mest in opslag. Zowel binnen als buiten de stal. Als de mest onbewerkt blijft treedt de methaan altijd uit. Door de dagverse mest te vergisten kan methaan heel effectief uit de mest gehaald worden. De uitdaging is om een vergistingsinstallatie rendabel te laten zijn. Daarom wordt vaak voor gekozen om naast mest ook andere producten te vergisten.

Op die manier wordt de installatie rendabel gemaakt. Het grootste verschil tussen deze co-vergisters en de aanpak op de KDV demoboerderij is het gebruik van verse mest. Op de KDV-demoboerderij is in 2017 een mono-vergister in gebruik genomen. In deze vergister wordt dus alleen dagverse mest vergist, zonder co-producten.

Elektriciteit door warmte

Door de mest dagelijks in de vergister te stoppen en te laten vergisten wordt biogas geproduceerd. Dit biogas drijft een gasmotor aan welke weer een dynamo aandrijft. Met de huidige installatie wordt in 80% van de elektriciteitsbehoefte van de boerderij voorzien.

De warmte die vrijkomt van de motor is gekoppeld via een warmtewisselaar met de stal. De motor produceert meer warmte dan nodig voor de stallen, waardoor er geen aanvullende verwarming op aardgas meer nodig is. Er is zelfs warmte over waardoor ruimer verwarmd kan worden dan strikt noodzakelijk en er iets meer geventileerd kan worden. Dat komt de gezondheid van de dieren ten goede.

Hygiënisatie, geur en Co2 footprint

Niet in alle mest zit evenveel gas. In vleesvarkensmest zit meer gas dan in zeugenmest. Dat komt omdat mest van dieren die hard groeien meer energie bevat dan de mest van drachtige dieren. Toch wordt daar geen verschil in gemaakt en gaat alle mest op de demoboerderij in de vergister. Waarom? Omdat de mest tijdens het vergistingsproces nog wordt gehygiëniseerd.

Door het hyginiëren van de mest worden endotoxinen gereduceerd. Dat is gunstig omdat endotoxinen afbraakproducten van bacteriën zijn die schadelijk kunnen zijn voor de leefomgeving. Daarnaast zorgt de vergisting ook voor een forse verlaging van de geur van mest, wat bij aanwending op het land welkom is.

In het kader van de CO2 footprint, die we binnen KDV berekenen voor alle deelnemers, levert het reduceren van methaan een enorme winst op. Dat levert nu nog geen revenuen op maar speelt wel in op toekomstige vragen rondom footprint die uit de markt gaan komen. De methaan is voor 90% gereduceerd, dat is uitsluitend mogelijk met dagverse mest. We zien dit als bijvangst van Stal van de Toekomst, die in eerste instantie gericht is op het creëren van een gezonde leefomgeving door het reduceren van emissies op dierniveau.

Wil jij ook afscheid nemen van gas? Neem dan contact op met info@dehoevebv.nl