bekijk alle artikelen

Life Cycle Assesment

19 juli 2021
Marion Kunstt-Verhoeven

Er wordt veel geschreven en gesproken over de negatieve impact van vlees op het milieu. Wij zijn ervan overtuigd dat dit beeld te negatief is, zeker als je kijkt naar het varkensvlees van KDV.

Om deze overtuiging te kunnen onderbouwen, onderzoekt Blonk Consultants de carbon footprint impact van onze keten door deze grondig door te rekenen. Ze gebruiken daarvoor het Life Cycle Assessment (LCA). Omdat we als keten al jaren informatie verzamelen over belangrijke milieuthema’s verwachten we dat dit onderzoek een goed beeld geeft van de impact van ons varkensvlees op het milieu.

Rookworstindex

De berekeningen die nodig zijn om de LCA van een product te bepalen, werden de laatste jaren binnen de keten van dierlijke productiesystemen steeds accurater. Ondanks dat zijn de uitkomsten van een LCA vaak complex om te duiden. Dat maakt het ook zo moeilijk om de impact van verschillende producten eerlijk met elkaar te vergelijken. Om de uitkomsten van ons onderzoek voor iedereen begrijpelijk te maken, focussen we ons op de rookworst. Deze oer-Hollandse populaire smaakmaker is in allerlei varianten beschikbaar: gemaakt van varkensvlees, rundvlees, kippenvlees, vega of vegan. Omdat het allemaal rookworsten zijn, kunnen ze perfect met elkaar vergeleken worden. Binnen ons onderzoek vergelijken we de CO2-uitstoot, voedingswaarde, eiwitbronnen en betaalbaarheid van alle varianten. De uitkomst is de Rookworst-index. Eind 2021 presenteren we de eerste cijfers.