Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/customer/www/duurzaamvarkensvlees.nl/public_html/wp-includes/post-template.php on line 674

Warning: Attempt to read property "post_type" on null in /home/customer/www/duurzaamvarkensvlees.nl/public_html/wp-includes/post-template.php on line 675
KDV
Warning: Attempt to read property "comment_count" on null in /home/customer/www/duurzaamvarkensvlees.nl/public_html/wp-includes/general-template.php on line 3192

bekijk alle artikelen

Life Cycle Assesment

19 juli 2021
Marion Kunstt-Verhoeven

Er wordt veel geschreven en gesproken over de negatieve impact van vlees op het milieu. Wij zijn ervan overtuigd dat dit beeld te negatief is, zeker als je kijkt naar het varkensvlees van KDV.

Om deze overtuiging te kunnen onderbouwen, onderzoekt Blonk Consultants de carbon footprint impact van onze keten door deze grondig door te rekenen. Ze gebruiken daarvoor het Life Cycle Assessment (LCA). Omdat we als keten al jaren informatie verzamelen over belangrijke milieuthema’s verwachten we dat dit onderzoek een goed beeld geeft van de impact van ons varkensvlees op het milieu.

Rookworstindex

De berekeningen die nodig zijn om de LCA van een product te bepalen, werden de laatste jaren binnen de keten van dierlijke productiesystemen steeds accurater. Ondanks dat zijn de uitkomsten van een LCA vaak complex om te duiden. Dat maakt het ook zo moeilijk om de impact van verschillende producten eerlijk met elkaar te vergelijken. Om de uitkomsten van ons onderzoek voor iedereen begrijpelijk te maken, focussen we ons op de rookworst. Deze oer-Hollandse populaire smaakmaker is in allerlei varianten beschikbaar: gemaakt van varkensvlees, rundvlees, kippenvlees, vega of vegan. Omdat het allemaal rookworsten zijn, kunnen ze perfect met elkaar vergeleken worden. Binnen ons onderzoek vergelijken we de CO2-uitstoot, voedingswaarde, eiwitbronnen en betaalbaarheid van alle varianten. De uitkomst is de Rookworst-index. 

Hoe bepaal je een carbon footprint eigenlijk?

Life Cycle Assessment (LCA)

Om de CO2-footprint van een product te bepalen, gebruikt Blonk Consultants de Life Cycle Assessment (LCA) methode. Binnen deze methode kunnen alle stappen in het productie- en consumptieproces van een product worden meegenomen, zodat de CO2-footprint van verschillende producten eerlijk met elkaar vergeleken kan worden. 

Methodiek en data

De rekenmethodes om een CO2-footprint te kunnen berekenen zijn complex. Gelukkig zijn hier de afgelopen jaren op internationaal niveau al heel veel afspraken over gemaakt. In de berekening van Blonk wordt gewerkt conform relevante internationale standaarden zoals de PEF Guidance, PEFCR Feed, LEAP Guidelines FAO. 

Naast de juiste methodiek is het ook belangrijk dat de correcte data wordt gebruikt. In veel onderzoeken wordt gewerkt met sectorgemiddelden. Wij kunnen de werkelijke cijfers uit onze keten gebruiken. Hierdoor worden de uitkomsten relevanter en krijgen we bovendien  inzichten waar we kunnen verbeteren. 

Kilogram product versus kilogram eiwit

Traditioneel wordt de CO2-footprint van een product uitgedrukt in kg CO2 eq/kg. Dit staat voor kilogram CO2 equivalent per kilogram product. Dit lijkt ingewikkeld maar het betekent dat de impact van een product wordt vergeleken op basis van gewicht en niet op basis van voedingswaarde. De vraag is alleen of dit helemaal eerlijk is, want de voedingswaarde van het ene product is totaal anders dan andere. Er wordt  daarom ook steeds vaker gekozen om de producten te vergelijken op basis van eiwit. Hierdoor verandert de vergelijking compleet en blijkt duurzaam geproduceerd varkensvlees een zeer interessante bron van eiwit.