bekijk alle artikelen

Salmonella onderzoek

23 februari 2017
Trudy van der Ven-Verschuren

Keten Duurzaam Varkensvlees werkt actief mee aan het terugdringen van de Salmonella-besmettingen. Salmonella zorgt voor een slechtere groei en voederconversie, waardoor de varkens minder opleveren.

Met een gerichte aanpak is deze schade te beperken. Om tot een goede aanpak te komen hebben we daarom in 2016 onderzoek gedaan bij 15 boeren uit de keten. En het mooie is dat we een onderzoeksmethode hebben gevonden die het opsporen en terugdringen van Salmonella-besmetting niet alleen makkelijker maakt, maar ook goedkoper.

Slofjes

Wat hebben we gedaan? We hebben onderzoek gedaan bij 15 boeren. Vijf boeren uit categorie 1 en vijf uit respectievelijk categorie 2 en 3. Waar we voorheen steekproefsgewijs via bloedtappen onderzochten waar de besmetting ontstond, hebben we dat nu via mestonderzoek gedaan. We hebben dat gedaan via de ‘slofjes-methode’ die bekend is uit de pluimveesector. Deze methode houdt in dat je met slofjes aan je laarzen door de mest van meerdere hokken binnen een afdeling loopt. Vervolgens wordt de mest die op de slofjes zit onderzocht en wordt duidelijk of er wel of geen Salmonella is gevonden.