bekijk alle artikelen

Kansen voor stikstofreductie en groen gas

6 oktober 2022
Anne-Marie van Bussel-van Lierop

Het Platform Groen Gas en het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding hebben gezamenlijk een position paper opgesteld. Inzetten op een combinatie van dag(uur)ontmesting, vergisting en strippen van mest biedt perspectief voor de veehouderij. Ook biedt het de mogelijk om zowel de stikstofreductie, de broeikasgassen reductie als de ambitie voor groen gas te realiseren. 

Dat is interessant omdat in de toekomst de reductie van emissies verplicht en mogelijk beloond wordt. In deze position paper is uitgewerkt hoe ammoniak en methaan ontstaan en welke kennis ten grondslag ligt aan de haalbaarheid van deze route. Ook de Hoeve Innovatie heeft hier een bijdrage aan geleverd. De paper geeft inzicht in de voordelen van dagontmesting en mestverwerking op het gebied van integraliteit. Dagontmesting kan in combinatie met mestverwerking een goede basis zijn om reductie van emissies te realiseren en waardevolle methaan en meststoffen te produceren.

Om de doelstellingen voor productie van groen gas en reductie van ammoniak- en broeikasgasemissies te realiseren is een integrale aanpak noodzakelijk. Een van de meest kansrijke methodes is de combinatie van een brongericht stalsysteem met dagontmesting, mestverwerking via vergisting en het strippen van ammoniak. De emissies uit mest van methaan en ammoniak worden dan omgezet in de waardevolle producten groen gas (=methaan) en een ammonium meststof. Hiermee worden de emissies van ammoniak en broeikasgassen (zowel methaan als lachgas) tijdens opslag en bij het bemesten op het land zeer sterk gereduceerd. 

Bijkomend wordt ook de geurproductie uit mest sterk verminderd. De stikstof in de te gebruiken producten bij bemesting is een vorm die minder vluchtig is. Ook is deze vorm sneller en beter opneembaar voor de gewassen. Per saldo is zo ook minder kunstmest nodig. Bovendien wordt met het geproduceerde groene gas fossiel aardgas vervangen en daarmee levert het een bijdrage aan het reduceren van de fossiele CO2 uitstoot.

Wil je hier meer over weten? Download dan de position paper “Kansen voor integrale aanpak stikstofreductie en groen gas” via deze link.