bekijk alle artikelen

Effect van groepsgrootte op hokbevuiling

9 februari 2023
Anne-Marie van Bussel-van Lierop

Hokbevuiling is een belangrijke factor voor het terugdringen van de emissies. De groepsgrootte kan effect hebben op de hokbevuiling en dus uiteindelijk ook op de emissies. 

Samen met de WUR zijn we een onderzoek gestart om op een wetenschappelijke manier de relatie tussen groepsgrootte en hokbevuiling te onderzoeken. 

Het is gelukt om binnen de Stal van de Toekomst een succesvol systeem voor dagontmesting te ontwikkelen. Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat het terugdringen van emissies grotendeels met een stalsysteem kan worden opgelost. Grotendeels, maar niet helemaal.

Management
Het laatste deel is afhankelijk van het management. Daarbij kun je denken aan voersamenstelling, klimaatbeheersing, opleg strategie en groepsgrootte. Omdat hokbevuiling een behoorlijk effect heeft op de emissies is het dus belangrijk om de hokbevuiling terug te dringen. Dan kan voor een deel dus met een stalsysteem en deels door management. Dat is belangrijk voor het terugdringen van emissies, maar het schoonspuiten van een bevuilde afdeling kost ook veel tijd. 

Om na te gaan hoe groot de effecten van management zijn is in 2022 een project gestart op het demobedrijf waarbij wordt nagegaan wat het effect is van groepsgrootte op hokbevuiling bij de vleesvarkens. Daarvoor zijn binnen de afdeling groepsgroottes gecreëerd van 13, 26 en 44 dieren, door hokafscheiding te verwijderen. Het aantal vreetplaatsen is gelijk gebleven. In overeenstemming met de regels voor Beter Leven één ster hebben de varkens in de groepen van 13 en 26 dieren 1.0m2 ter beschikking per dier en in de groep van 44 dieren 0.9m2. 

Waarnemingen
In samenwerking met Wageningen Livestock Research worden waarnemingen uitgevoerd. Met camera’s wordt het mestgedrag geregistreerd en twee keer per week worden hokbevuiling scores uitgevoerd. Daarbij wordt gekeken naar mestplekken en urinevlekken op de dichte vloer. Daarnaast wordt de groei en gezondheid nauwlettend in de gaten gehouden. 

De individuele diergegevens worden vastgelegd met behulp van de RFID tags en LeeO. Vlak na opleg zag het er allemaal nog netjes uit, zoals ook in het filmpje te zien is. We zijn benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen. In 2023 worden een aantal rondes opgelegd zowel in koude als in warme periodes. Begin 2024 verwachten we de resultaten met u te kunnen delen.

Vragen? Neem dan voor meer informatie contact op met info@dehoeve.nl