bekijk alle artikelen

Effect luchtkwaliteit zichtbaar in resultaten vleesvarkens

23 februari 2023
Anne-Marie van Bussel-van Lierop

Uit onderzoek is gebleken dat het effect van luchtkwaliteit zichtbaar is. In Q4 van 2022 heeft een student Toegepaste Biologie van HAS Green Academy stage gelopen bij De Hoeve Innovatie. Haar opdracht was het vergelijken van de vleesvarkens uit een luchtwasser stal met een stal met dagontmesting. Beide stallen staan op één bedrijfslocatie. 

Zoals inmiddels bekend heeft dagontmesting een positief effect op de luchtkwaliteit in de dierverblijven. De ammoniak, methaan en CO2  concentraties zijn lager dan in een traditionele stal met luchtwasser. We hebben de student gevraagd om te onderzoeken welk effect dagontmesting heeft op vleesvarkens. 

In het onderzoek zijn de dieren gevolgd vanaf 25 kg bij opleg tot en met de slachterij. De voorgeschiedenis van de dieren is vergelijkbaar omdat ze van hetzelfde bedrijf komen. De gegevens zijn vastgelegd met de RFID tags en ontsloten via LeeO en Westfort. De gegevens bestonden met name uit geboorte- en slachtgegevens en data over medicijngebruik, uit 2022. 

In tabel 1 staan de gegevens m.b.t. slachtgewicht, aflevergewicht, leeftijd en levensgroei (geboorte – slacht). De dieren uit de dagontmesting zijn zwaarder geleverd (96.5 vs 95.1). Daarom staat tussen de haakjes het teruggerekend slachtgewicht en de leeftijd op basis van  95.1 kg. Hieruit blijkt dat de dieren uit de dagontmesting 9 dagen eerder het slachtgewicht bereiken. Daardoor is de levensgroei ook bijna 30 gram per dag hoger. De resultaten verschillen significant van elkaar. 

In tabel 2 staan de slachtgegevens gerelateerd aan vleeskwaliteit. Hierin is te zien dat er geen significante verschillen waren op dit vlak. 

In tabel 3 is het percentage dieren opgenomen dat antibioticum heeft gekregen. Er is duidelijk te zien dat veel minder dieren (16%) uit de dagontmesting antibiotica toegediend heeft gekregen. Dit is een significant verschil.

Ook is in tabel 3 te zien dat het aantal slacht bevindingen hoger is in de luchtwasser stal. Dit is een significant verschil. Qua type slacht bevindingen zijn dit bij de luchtwasser stal meer luchtwegaandoeningen. 

De eindconclusie uit dit onderzoek is dat de dieren in de dagontmesting beter groeien, jonger zijn bij afleveren, minder antibioticum krijgen en minder slacht bevindingen laten zien.