Al 25 jaar werken we met én naast de varkensboer

Stichting Keten Duurzaam Varkenvlees

Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) gaat voor duurzaam vlees. Dat betekent bij ons dat we oog voor milieu én dierwelzijn hebben. Daarnaast zien wij het als onze missie om consumenten bewust te laten worden. Bewust van de duurzame keuzes die er zijn en van de mooie smaken die varkensvlees biedt. Dit doen we door actief de ontwikkelingen op de boerderij te stimuleren en te faciliteren. En door consumenten, koks en slagers met elkaar in contact te brengen zodat ze aan de slag gaan met deze mooi producten. Wij gaan voor gezonde dieren, een energieneutrale varkenshouderij, een beter leven voor de varkens en vlees met de beste smaak. Dit alles doen wij zonder winstoogmerk, maar met hart en ziel.

 

 

Publicaties

Bekijk hier onze publicaties.

Een breed en divers netwerk

De oorsprong

Om de Keten Duurzaam Varkensvlees te blijven verbeteren en niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst oplossingen paraat te hebben, werken we al sinds onze oprichting in 1997 samen met kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid. Gezamenlijk onderzoeken we wat beter kan. Dat doen we door – binnen de verschillende pijlers – innovatieve projecten op te zetten.


Dynamische adviesraad

De Raad van Advies bewaakt dat Keten Duurzaam Varkensvlees zich richt op de behoeftes van de consument, de maatschappij en de branche. De Raad van Advies houdt een kritische blik op onze innovaties en draagt ideeën aan. Zo zorgen we ervoor dat we proactief aansluiten bij ontwikkelingen van nu en de toekomst.

27 november 2019

Stal van de Toekomst

De interesse in De Stal van de Toekomst is duidelijk aanwezig, maar hoe zorgen we er voor dat ze ook daadwerkelijk verschijnen? We verkennen de huidige situatie en toekomst voor wat betreft regelgeving, vergunningen en financiering.

23 juni 2021

Data integratie in de keten

Keten Duurzaam Varkensvlees is de eerste keten wereldwijd waar individuele dierherkenning helemaal is geimplementeerd van boerderij tot slachterij.
Waarbij data wordt verzameld, verrijkt en weer wordt teruggekoppeld naar elkaar. We verkennen tijdens deze bijeenkomst wat de volgende stappen kunnen zijn in de dataintegratie in de keten.
ook bij afzetpartijen of voor bijvoorbeeld onderzoekstoepassingen in diergezondheid of diervoeding.

6 april 2022

CO₂ Footprint

Er wordt veel geschreven over de negatieve impact van vlees op het milieu en de klimaatcrisis in het bijzonder. Een zeer belangrijke discussie gezien de mogelijk grote gevolgen voor mens en dier. Toch zijn wij ervan overtuigd dat het huidige beeld te negatief is, zeker ten opzichte van het varkensvlees uit onze KDV keten. We hebben daarom vorig jaar een onafhankelijk onderzoeksbureau gevraagd om de CO₂-footprint van ons KDV varkensvlees te berekenen. Hierbij wordt in het bijzonder gekeken naar een van de meest geliefde producten: de Nederlandse rookworst.
Tijdens deze bijeenkomst is besproken hoe de methode zo robuust mogelijk kan worden en wat het mogelijk handelingsperspectief van de resultaten zijn.