Haal de kennis van KDV in de stal

Slim boeren is goed boeren

Ontdek de vele voordelen van smart farming!
  • Bespaar tijd, geld en energie
  • Laat IT voor je werken
  • Start met een voorsprong
  • Profiteer van inzicht
  • Verkoop de hoogste kwaliteit

Zij gingen je voor

Sjef van de Nieuwelaar

Mijn grootste plus:
Eenvoud van administratie

“Bij 168 dagen leveren we de dieren mee met de chauffeur. Hun nummers worden automatisch ingelezen, dus de administratie is altijd kloppend. En ik kan meteen al aangeven hoeveel er een week later mee mogen.”


Ruth van der Haar

Mijn grootste plus:
Inzicht in groei

Het precies kunnen volgen van de biggen, van geboorte tot slacht, is het allerbelangrijkste. Met die informatie kun je de juiste maatregelen nemen. Daarnaast is het fijn dat er werklijsten in de app zitten en dat het bedrijfsbehandelplan van de veearts verwerkt is in de app.


Gertjan van der Doelen

Mijn grootste plus:
Werkwijze kunnen analyseren

We zijn precies gaan registeren in welk hok een big is geboren en op welke afdelingen hij daarna heeft gelegen. We kwamen erachter dat er in ons bedrijf een samenhang was tussen uitval en luchtinlaat per afdeling en konden die aanpassen.Starten is eenvoudiger dan je denkt

Starten met Smart Farming is eenvoudig en goed geregeld. Hieronder zie je wat de stappen zijn om mee te gaan doen.stappenpad
stap
1.

1. Aanmelden

Meld je aan via deze site of via je handelaar

lijn
stap
2.

2. Belletje

De boerderijcoach belt voor uitleg en een afspraak

lijn
stap
3.

3. Startpakket

Je ontvangt het startpakket met oormerken, reader en readerstok

lijn
stap
4.

4. Bezoek

De boerderijcoach komt langs om alles te installeren en uit te leggen

lijn
stap
5.

5. Voila!!

Bij het leveren van de eerste dieren ben je officieel Smart Farmer!

lijn

We assisteren waar nodig

De boerderijcoach neemt na een paar weken contact met je op om te vragen hoe het gaat en waar nodig bij te sturen. Daarnaast helpt de boerderijcoach je proactief om meer uit je data te halen.

De boerderij coach helpt je op weg

Arjan van der Heide

Dierenarts / Boerderijcoach

Ik help je graag op weg als Smart Farmer. Samen richten we alles in om te kunnen starten en ik geef uitleg waar nodig. En ook na de start als Smart Farmer kun je uiteraard contact met me opnemen voor vragen en adviezen.

T. 06 59 82 60 83
farming@westfort.nl

slim boeren

Veelgestelde vragen

Smart farming gaat over de toepassing van nieuwe informatie en communicatietechnologieën in de landbouw. Het doel is om op basis van data betere inzichten te krijgen in processen en prestaties op de boerderij. Deze inzichten bieden handelingsperspectief om de bedrijfsvoering te verbeteren.

Bij Smart Farming wordt individuele dierdata geregistreerd. Denk dan aan zaken als geboortedatum, genetica, eventuele behandelingen en het transport. In deze folder lees je wat exact vastgelegd wordt.

Smart farming in de KDV-keten faciliteert individuele registratie van de varkens met behulp van RFID-ear tags. Hierdoor is ieder varken afzonderlijk te volgen, van geboorte tot en met de slacht. Er kunnen diverse soorten data worden gekoppeld aan het varken.

Een big wordt bij geboorte voorzien van een oormerk met een RFID-chip. Met behulp van deze RFID-ear tag, een speciaal ontwikkelde app op de telefoon en een chipreader kunnen data over het varken worden vastgelegd. Denk daarbij aan zaken als geboorte, genetica en behandelingen. Deze data worden opgeslagen in de cloud.

Er zijn twee belangrijke plekken waar data worden vastgelegd, op de boerderij en in de slachterij. Op de boerderij moeten in ieder geval de volgende punten worden geregistreerd: inseminatie, genetica, geboorte, sekse, antibioticagebruik, uitval, verplaatsingen en transporten. Het systeem biedt echter nog veel meer mogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn registratie van gewicht, voer, klimaat en behandelingen. Deze onderdelen zijn geen verplichting binnen KDV.

De data die de varkenshouder verzamelt op zijn bedrijf blijft het eigendom van de varkenshouder.

De gegevens die varkenshouders hebben verzameld worden verrijkt met de technische, financiële en gezondheidscijfers uit de slachterij. Vervolgens krijgen de varkenshouders deze informatie op verschillende manieren terug. Op de factuur, via mijnWestfort-app, in kwartaalrapportages en via LeeO.nl. De varkenshouder kan deze gegevens gebruiken om zijn bedrijfsvoering te verbeteren en zijn resultaten te vergelijken met andere deelnemers. Verder in de keten wordt het systeem ingezet om extra garanties te kunnen geven, zoals de Antibioticavrij Leven Garantie.

De data worden beheerd door LeeO en is ‘encrypted’. Dat wil zeggen: versleuteld en niet te decoderen door derden. Daarmee is de informatie veel beter beveiligd tegen aanvallen en ‘hacks’ dan de data op de computer van de varkenshouder.

Sinds de start van het project in 2016 zijn er meer dan twee miljoen varkens geregistreerd in de KDV-database. Begin 2022 registreerden we ruim 75.000 geboortes per maand.

KDV kan aan de hand van data aanvullende productgaranties geven, zoals de Antibioticavrij Leven-garantie. Voor de toekomst kun je ook denken aan garanties over de CO2-footprint van vlees, de herkomst van voer of de gebruikte geneticalijnen. Ook kan de data worden gebruikt voor onderzoek, certificering en coaching.

Smart farming is continu in ontwikkeling en biedt steeds nieuwe mogelijkheden. Eén van de projecten die nu lopen is leveren zonder slachtblik. In deze pilot worden varkens niet meer geblikt, maar wordt de Identificatie & Registratie (I&R) geregeld via het RFID-oormerk.

Een ander project is de Westfort York. Westfort heeft een eigen selectie eindberen die goed aansluiten bij de wensen van de klanten en een beter rendement bieden voor de varkenshouder. Een ander project betreft geboortegewicht. Vanuit de keten zijn weegschalen beschikbaar voor varkenshouders die hiermee aan de slag willen. Naast deze projecten, die vanuit de keten zijn opgezet, zijn er ook mogelijkheden voor varkenshouders om zelf proeven of onderzoeken op te starten.