Provincie steunt innovatieve varkensstallen die uitstoot bij de bron aanpakken

Het provinciebestuur doet dit kort na de goedkeuring van de budgetten voor de ondersteunende maatregelen voor de transitie in de veehouderij. “De provincie wil snelheid maken”, aldus gedeputeerde Anne-Marie Spierings. “Met experimenteerstallen en het wetenschappelijk onderzoek verwachten we binnen enkele jaren een goed en betaalbaar alternatief te hebben voor luchtwassers. En met goede communicatie over de aanpassing in de stallen en de prestaties van de stallen verwachten we dat meer varkenshouders kiezen voor een systeem zonder luchtwassers.”

Stal van de toekomst

De Hoeve Innovatie (de Hoeve) realiseert de stalsystemen op 4 locaties in Valkenswaard, Volkel, Veghel en Vinkel voor alle diercategorieën: kraamzeugen, guste/dragende zeugen, gespeende biggen en vleesvarkens. Alle varkenshouderijen in dit project zijn aangesloten bij Keten Duurzaam Varkensvlees. Met de WUR is nauwe afstemming over het onderzoek. Het stalsysteem is gebaseerd op dagontmesting. Dit moet voorkomen dat ammoniak ontstaat in de leefomgeving van het dier. De Hoeve neemt geen patent op de stalsystemen en zal alle informatie en onderzoeken actief delen op stalvandetoekomst.nl Hierdoor kunnen andere veehouders gebruikmaken van de stalsystemen en ervaringen. De verwachting is dat in de eerste helft van 2019 de eerste meetresultaten gerapporteerd kunnen worden en dat nog voor 2020 de emissiefactor is opgenomen in de Regeling ammoniak en veehouderij. Ook andere veehouders kunnen het systeem dan toepassen.

Dagontmesting

Het idee van dagontmesting is ontstaan in de Stal van de Toekomst op de demoboerderij van Keten Duurzaam Varkensvlees in Valkenswaard. Het Rijk heeft voor dit stalsysteem een proefstalstatus verleend. Het provinciebestuur heeft de hardheidsclausule toegepast. Dit betekent dat daar varkens gehouden mogen worden volgens het nog niet bewezen stalsysteem. Het stalsysteem Stal van de Toekomst zorgt naast minder ammoniakuitstoot ook voor minder geur, fijnstof en methaan. En het kost minder energie. Spierings “Dit stalsysteem draagt dus niet alleen bij aan het beschermen van de natuur en de omgeving, maar zorgt ook voor schonere lucht in de stal. Dit is goed nieuws voor de dieren, de boer en de buren.”

Terug naar overzicht