Over onze stichting

Stichting Duurzaam VarkensvleesStichting Keten Duurzaam Varkensvlees is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse varkensboeren, slachterijen, grossiers, slagers, vleeswarenproducenten, retailbedrijven en cateraars.

Missie en visie
Wij gaan voor duurzaam vlees. Dat betekent bij ons dat we oog voor milieu én dierwelzijn hebben. Daarnaast zien wij het als onze missie om consumenten bewust te laten worden. Bewust van de duurzame keuzes die er zijn en van de mooie smaken die varkensvlees biedt. Dit doen we door actief de ontwikkelingen op de boerderij te stimuleren en te faciliteren. En door consumenten, koks en slagers met elkaar in contact te brengen zodat ze aan de slag gaan met deze mooi producten. Wij gaan voor gezonde dieren, een energieneutrale varkenshouderij, een beter leven voor de varkens en vlees met de beste smaak. Dit alles doen wij zonder winstoogmerk, maar met hart en ziel.
Communicatie
Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees zorgt ervoor dat alle partners van de keten op een duidelijke en eenduidige manier de boodschap over duurzaam vlees communiceren. Onze stichting verzorgt vanuit haar shared service center de publiciteit, pr en reclame-uitingen voor de ketenpartners en dient als informatiecentrum voor deze partners, maar ook voor de consument. We publiceren ieder jaar onze Duurzaam Varkensvlees Verslag waarin we terugblikken en vooruitblikken. We monitoren welke plannen we hebben gerealiseerd en beschrijven de doelen voor het komende jaar. Zo houden we al onze partners, van consument tot varkensboer, van cateraar tot retailer op de hoogte van de vorderingen die wij maken met de verduurzaming van de samenleving.