Omgeving

Voor een gezonde leefomgeving in en om de boerderij is ook het beperken van uitstoot essentieel. Wij hebben heldere doelen opgesteld om de uitstoot van meststoffen, geur en fijnstof te verminderen. Ook op gebied van voer worden eisen gesteld.

Duurzame soja

Keten Duurzaam Varkensvlees werkt gezamenlijk met Solidaridad aan duurzamer diervoer. De productie van grondstoffen voor diervoer heeft een grote invloed op de duurzaamheid van varkensvlees. Soja is een belangrijk component van diervoer en heeft een grote impact op landgebruik en op boeren en gezinnen in derde wereld landen. Daarom vindt KDV het van groot belang om dit project mogelijk te maken. Het gaat hierbij om een unieke aanpak waarbij geïnvesteerd word in een eigen project. Hierdoor komt het geld direct bij de boeren terecht en wordt een tastbare bijdrage geleverd aan de verduurzaming van de sojaproductie. Met lokale partners in Mozambique zullen 2000 boerengezinnen worden ondersteund om hun productie te verbeteren. Deze gezinnen zullen daarmee niet alleen milieuvriendelijker produceren maar ook de sojaproductie zal aanzienlijk verhogen en het project helpt om kinderen naar school te laten gaan. De soja zal worden verbouwd volgens de normen van RTRS (Internationale ronde tafel voor verantwoorde soja).

Vermindering meststoffen

Door onze innovatieve werkwijze presteren onze boeren het om 15% minder stikstof en fosfaat uit te stoten dan een gemiddelde Nederlandse varkenshouder. Dit is mogelijk door een goede voederconversie van de dieren. Hierdoor heeft een varken minder voer nodig om hetzelfde aantal kilo’s te groeien. Minder voer betekent ook minder mest en uiteindelijk minder uitstoot van stikstof en fosfaat. Ook aanpassingen aan het rantsoen van de dieren levert een bijdrage aan de vermindering van stikstof en fosfaat uitstoot.

Vermindering ammoniakuitstoot

Bij onze boeren wordt 20% minder ammoniak uitgestoten dan bij gangbare Nederlandse varkenshouderijen. Dit bereiken onze boeren door milieuvriendelijke stalsystemen (zoals een GroenLabel-systeem) en door betere voederconversie (minder voer voor dezelfde groei). Ook kan dit bereikt worden door het rantsoen van de dieren aan te passen.

Nadeel van emissiearme stalsystemen is dat ze wel vaak meer energie verbruiken doordat bijvoorbeeld koelelementen worden gebruikt. Omdat wij eisen dat het energieverbruik 20% lager is dan bij een gemiddelde varkenshouderij, moeten onze boeren dit compenseren met energiebesparingssystemen.

Vermindering zware metalen

Omdat de mens en natuur grote nadelen ervaren van te hoge koper- en zinkgehaltes in de bodem en het grondwater, voldoet het veevoer van onze varkensboeren aan strenge eisen op dit gebied. De hoeveelheid koper en zink dat via het voer wordt aangevoerd is bij onze boeren dan ook gemiddeld 15% lager dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast onderzoeken we continu of het eventueel nodig is om de samenstelling van het voer aan te passen zodat de diergezondheid niet in het geding komt.

Vermindering geur

De lucht in de stallen wordt ververst door middel van ventilatiesystemen. Gevolg hiervan is dat de geur in de omgeving wordt uitgestoten. Om te voorkomen dat geuroverlast ontstaat wordt deze lucht gezuiverd wanneer het de stal verlaat. Echter dit is nog steeds geen ideale oplossing. Deze end-of-pipe oplossingen waarbij de lucht pas gezuiverd word wanneer deze naar buiten gaat heeft geen positieve invloed op de leefomgeving van het dier en de boer. Daarom zoekt KDV naar oplossingen waarbij het geurprobleem bij de bron wordt aangepakt; in de stal.

Door een stalsysteem te kiezen met mestputten met kleine oppervlakten wordt minder geur in de lucht verspreid. Ook word een stalsysteem met dagontmesting uitgetest. Hierbij worden de putten dagelijks leeggelaten. Uiteindelijk geeft dit een beter leefklimaat voor de dieren, een beter werkklimaat voor de boer en minder overlast in de omgeving.

Vermindering fijn stof

In vergelijking met de transportsector van de uitstoot van fijn stof bij de varkenshouderij nogal mee. Echter als keten willen we hier onze verantwoordelijkheid nemen. Fijn stof wordt veroorzaakt door twee factoren. Ten eerste door de huid van de dieren. Om dit te beperken wordt op de demoboerderij van KDV een test uitgevoerd met oliedispensers die fijn stof door middel van huidschilfers sterk beperkt. Ten tweede wordt fijn stof veroorzaakt door slechte hygiëne zoals hokbevuiling en door mestopslag. Door middel van persoonlijke bedrijfsbegeleiding word dit zoveel mogelijk voorkomen. Wanneer goede oplossingen zijn ontwikkeld en getest zal dit vertaald worden in eisen op gebied van fijn stof voor alle boeren van Keten Duurzaam Varkensvlees.