Energieneutraal

Alle boerderijen die bij ons zijn aangesloten gaan slim om met energie en waar mogelijk wordt er zelfs energie opgewekt. Inmiddels besparen onze varkenshouders al meer dan 40% op het energiegebruik op de boerderij. Er zijn al flinke stappen gezet en het doel is de energieneutrale varkensboerderij in 2016.

Eisen

Eén van de doelen van onze keten is om een volledig energieneutrale keten te worden. Energieneutraal worden bereik je door enerzijds energie te besparen of op een slimmere manier in te zetten en anderzijds door zelf energie op te wekken.  Van boer tot retailer moet de focus liggen op energie besparen. Wanneer alle mogelijke manieren op energie te besparen zijn ingezet kan ook gekeken worden naar zelf duurzame energie opwekken en leveren. De grootste slag zal gemaakt worden in het begin van de keten, bij (onder andere) de boeren.

Energie besparen

De energiebesparingen worden per varkenshouderij op heel verschillende manieren behaald. Omdat iedere boerderij weer anders is, zijn de maatregelen die de boeren nemen ook per boerderij verschillend. Bij zeugen ligt het meeste verbruik bijvoorbeeld bij stalverwarming en bij vleesvarkens is mechanische ventilatie veruit de grootste energieverbruiker. Maar iedere varkensstal heeft ventilatoren nodig. Ze zijn onmisbaar maar tegelijk een grote energieverbruiker (bijna 50%). Wij hebben voor onze boeren een duurzame oplossing en gevonden in de vorm van een nieuwe techniek om ventilatoren aan te sturen. Hiermee kost ventilatie nog maar 20% van de energie die het kost met gebruikelijke ventilatoren. En dit zonder comfortverlies voor de dieren of de varkenshouder.

Bij boerderijen met (vooral) vleesvarkens wordt dus vooral naar energiebesparing door innovatieve ventilatoren gekeken. Bij nieuwe stallen wordt bijvoorbeeld vaak warmte hergebruikt, of worden zeugen in groepshuisvesting gehouden met natuurlijke ventilatie. Ook worden er kraamhokken ingericht met materialen die de warmte veel beter vasthouden.

Zelf energie opwekken

Er zijn ook al boeren binnen de keten die 100% energieneutraal zijn doordat ze niet alleen besparen, maar ook zelf hun energie opwekken met zonnepanelen of mestvergisting.

KDV Energiefonds

Om binnen de keten meer aandacht te krijgen voor energiebesparing is het KDV energiefonds opgezet. Dit fonds is ten eerste bedoeld om informatie over energiebesparende technieken te verspreiden onder de KDV boeren. Maar omdat niet alle boeren zelf direct de middelen hebben om de energiebesparende maatregelen te financieren kan het KDV energiefonds ook ondersteunen bij de financiering van de middelen.

 Vanuit dit energiefonds worden de innovaties op de boerderij betaald en begint de energiebesparing direct te lopen. De maandelijkse energierekening van de boeren blijft ondertussen op het oude niveau doorlopen. Het verschil tussen de oude energierekening en de nieuwe energierekening inclusief besparing is daarmee het afbetaalbudget van de boer. Op deze manier kunnen we de doelstelling halen om in 2016 energieneutraal te zijn. En heeft de boer op korte termijn ook de voordelen van de energiebesparingen.