Milieu

Alle boerderijen die bij ons zijn aangesloten gaan slim om met energie en waar mogelijk wordt er zelfs energie opgewekt. Inmiddels besparen onze varkenshouders al meer dan 40% op het energiegebruik op de boerderij. Er zijn al flinke stappen gezet en het doel is de energieneutrale varkensboerderij in 2016. Voor een gezonde leefomgeving in en om de boerderij is ook het beperken van uitstoot essentieel. Wij hebben heldere doelen opgesteld om de uitstoot van stikstof en fosfaat te verminderen.

Ook verantwoord veevoer draagt bij aan een beter milieu. In verantwoord voer zitten geen stoffen die er niet in thuis horen en we stellen strenge eisen op het gebied van koper- en zinkgehaltes in het voer Wat niet in het voer zit komt tenslotte ook niet in het milieu. Daarnaast bestaat het menu van het varken voor substantieel deel uit hoogwaardige reststromen uit de voedselindustrie, aardappelschillen van de chips en patat en wei de kaasfabriek.

Tot slot wordt van onze varkens geen onderdeel weggegooid. Als alle vleesproducten van het varken zijn gebruikt, worden van de restmaterialen zoals bijvoorbeeld de botten of de huid, verschillende producten gemaakt. Zelfs in medicijnen, snoepjes, lijm, papier of micro-electronica zitten grondstoffen van het varken verwerkt, We kunnen niet zonder.

Lees hier meer over de onafhankelijke controle op onze eisen.