Omgang met dieren

Bij Keten Duurzaam Varkensvlees vinden we het belangrijk respectvol met de dieren om te gaan. Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn maar ook omdat  het een meetbaar effect heeft op de kwaliteit en houdbaarheid van het eindproduct. Met name vermoeidheid en stress op de slachterij zijn hierin belangrijk.

Direct na het slachten heeft varkensvlees een pH-waarde van ongeveer 7. Door de melkzuurvorming in het spierweefsel tijdens het besterven daalt de pH-waarde. 0nder normale omstandigheden stopt de pH-daling rond de 5,7. Een te hoge pH-waarde als gevolg van vermoeidheid leidt tot donker en droog vlees (DFD vlees). Een te lage pH-waarde als gevolg van stress leidt tot bleek en waterig vlees (PSE). Zowel een te lage als een te hoge pH-waarde is niet goed voor de kwaliteit van het vlees.

Transport

Keten Duurzaam Varkensvlees stelt hoge eisen aan het vervoer van de varkens. Wij stimuleren onze transporteurs om zoveel mogelijk gebruik te gaan maken van nieuwe veewagens. Deze nieuwe gesloten veewagens hebben namelijk dwarsventilatie en gedempt licht, wat transportstress bij de varkens vermindert. De dwarsventilatie in de nieuwe transportwagen zorgt ervoor dat de lucht vanaf de zijkant aangezogen wordt en de andere kant wordt uitgeblazen. Hierdoor ontstaat een betere klimaatbeheersing. Het gedempte licht zorgt er bovendien voor dat de varkens snel rustiger worden.

Maar hoe goed je het ook doet, het verplaatsen van de dieren is altijd een bron van onrust voor de varkens. Daarom komen alle dieren bij ons van Nederlandse bodem waardoor transportafstanden altijd relatief klein zijn.

Opleiding

Het gedrag van de mensen die met de varkens werken is van grote invloed op dier. Als de transporteurs en stalmedewerkers beter begrijpen wat de behoeften zijn van het varken, kunnen ze er op een eenvoudige manier voor zorgen dat het dier minder stress heeft.

Om het gedrag van de varkens beter te kunnen begrijpen hebben we de hulp ingeroepen van extern expert Arie Sluijs, die ook wel gekscherende ‘varkensfluisteraar’ wordt genoemd. Op basis van de adviezen van varkensfluisteraar is de werkwijze op stal aangepast. Daarnaast hebben de medewerkers een training gehad voor Animal Welfare Officer . Op aanraden van de Dierenbescherming is hiervoor een specialist van de Universiteit van Bristel ingevlogen.

Camera's

In ons hele slachthuis zijn camera’s aangebracht: van het uitladen tot en met het daadwerkelijke bedwelmen van de varkens. Zo wordt continu gecontroleerd of de medewerkers kalm en met respect voor de dieren werken en of de apparatuur goed werkt. Bovendien heeft cameratoezicht uitgewezen handig te zijn in het opsporen van ‘stress momenten’ bij het ontwerpen van de looproute, hokken, en de plaats waar het dier wordt verdoofd.