Gezondheid

De gezondheid van het varken is een essentieel onderdeel van zijn welzijn. Een gezond varken voelt zich prettig en heeft een plezieriger leven. Bovendien leidt een betere gezondheid tot minder medicijngebruik,  een betere groei en mooier vlees. Diergezondheid is dan ook een essentieel onderdeel van de criteria van Keten Duurzaam Varkensvlees.

Vaste dierenarts

Onze boeren werken met een vaste dierenarts. Reden hiervoor is dat de dierenarts de boer, zijn dieren en onze strenge regels goed kent en bij problemen snel kan ingrijpen. De dierenarts is onderdeel van het managementteam van de boerderij samen met de handelaar, de voerleverancier en de boer zelf natuurlijk.

Monitoring diergezondheid / MijnKDV

Van alle boerderijen wordt de diergezondheid nauwkeurig gemonitord. Deze gegevens worden opgeslagen in een centrale database en teruggekoppeld aan de boer. Voor deze terug koppeling is een speciale website ontwikkeld, MijnKDV.

Via MijnKDV kunnen de boeren zien hoe zij presenteren ten opzichte van het verleden maar ook ten opzichte van ander boeren.  Dit helpt bij het geven van inzicht in het bedrijf en stimuleert de boer om nog een stapje extra te zetten.

Antibiotica reductie

Gezonde dieren hebben een hoge weerstand en hebben minder snel antibiotica nodig. Een belangrijk speerpunt voor ons is daarom het antibioticareductie-programma dat sinds 2010 loopt en dat is opgezet in samenwerking met het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie. Hoewel antibioticum een waardevol middel is op momenten dat een dier extra ondersteuning nodig heeft, is het ook een middel dat zorgvuldig, spaarzaam en respectvol moet worden gebruikt. Wij hebben daarom een algeheel verbod afgesproken op het preventief gebruik van antibiotica en we streven naar een antibioticavrije keten in 2016.

Dit betekent dat onze boeren antibiotica nooit preventief gebruiken bij groepen dieren. Een gezond dier heeft in principe voldoende weerstand om ziekten te lijf te gaan. Het is niet nodig en zelfs onverstandig om ze preventief antibiotica te geven. Want als antibiotica te veel of verkeerd wordt gebruikt, kunnen de varkens juist een slechtere weerstand krijgen waardoor ze niet meer zonder kunnen. Daarnaast kunnen bacteriën er resistent van worden, waadoor ze niet meer gevoelig voor geneesmiddelen zijn en er nog meer nodig is om dier en mens gezond te houden.

Maar antibioticum is daarnaast voor onze varkenshouders ook een waardevol middel, dat ze wel inzetten als het nodig is. Omdat ook een dier wel eens extra ondersteuning nodig heeft en dan kan antibiotica een uitkomst zijn. Bovendien is het goed om te weten dat er geen sporen in het vlees achterblijven door de verplichte wachttijd na gebruik.

Boerderijcoach

Om de boer te ondersteunen bij de strenge eisen die worden gesteld is een boerderijcoach werkzaam bij Keten Duurzaam Varkensvlees. Deze boerderijcoach heeft veel kennis van management en bedrijfsvoering en kan waar nodig individuele ondersteuning bieden. Dit is een unieke service binnen de varkenshouderij in Nederland.