Dierwelzijn

Onze varkenshouders gaan voor gezonde varkens met een goed leven. Omdat een gezonde en relaxte moeder zorgt voor gezonde biggen begint dit al bij de zeug. We hebben bijvoorbeeld aanvullende eisen over hoe lang biggen bij de moeder blijven. Dat zorgt voor verminderde stress bij de moeder en het heeft een bewezen positief effect op de gezondheid van het big.

Onze dieren leven in goed verzorgde stallen met afleidingsmateriaal, een duidelijk dag en nachtritme, goede ventilatie, hoogwaardig veevoer en gezond water. Punten waarin Nederland voorop loopt, en waar onze varkenshouders nog een stap bovenop doet.

De gezondheid van het varken is een essentieel onderdeel van zijn welzijn. Onze varkens staan onder medische controle van een vaste dierenarts die de boer en de dieren kent. En in 2010 zijn een aantal boerderijen gestart met een project om antibiotica te reduceren, wat nu al heeft geresulteerd in een antibioticareductie van 90%.

Ook hoe je omgaat met een dier heeft invloed op zijn welzijn. En het heeft meetbare effecten op de kwaliteit en houdbaarheid van het eindproduct. Daarom hebben wij geen transport over lange afstanden en investeren we in de nieuwste veewagens. We hebben zelfs een varkensfluisteraar ingeschakeld, die de medewerkers traint hoe ze met de dieren moeten omgaan. Dit hele traject staat onder continue cameratoezicht.

Lees hier meer over de onafhankelijke controle op onze eisen.