Wie is Keten Duurzaam Varkensvlees?

Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) staat voor een duurzame manier varkens houden zodat iedereen kan genieten van een verantwoord stukje varkensvlees. Onder duurzaam verstaan we: blijvende verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn én milieu. Een integrale benadering die ons van single issue-initiatieven onderscheid. We zijn een 100% Nederlandse keten, met al meer dan 300 aangesloten boerderijen, vleesverwerkers, slagers, en retailers.

Onze eisen

Geen keurmerk zonder een waterdicht controlesysteem. Alle KDV boeren worden daarom jaarlijks bezocht en gecontroleerd door de onafhankelijke ketenregisseur De Hoeve Certificering: op deze manier weten we zeker dat elk bedrijf voldoet aan de criteria op het gebied van milieu en dierenwelzijn.

Maar ook hier gaan we graag een stap verder. De beste controle behaal je volgens ons niet met een passieve, jaarlijkse momentopname, maar met een proactieve aanpak. We zorgen ervoor dat we continu inzicht hebben in de prestaties van elk bedrijf. Met moderne techniek maar ook door gewoon ouderwets bij onze boeren langs te gaan.

Hoe controleren we dit?

De controles op de criteria van Keten Duurzaam Varkensvlees worden uitgevoerd door twee bedrijven. De Hoeve Certificering die de controles uitvoert, en Certificatiebureau CGD BV (CGD) die de keten onafhankelijk certificeert.

Naast de controle vanuit de Hoeve Certificering en CGD worden alle varkenshouders jaarlijks gecontroleerd door Producert of Verin in het kader van IKB. Hierbij wordt het IKB certificaat gecontroleerd, maar ook de GlobalG.A.P. ADD-ON module voor het Varken van Morgen en de certificering voor 1 ster Beter Leven Keurmerk.

Raad van advies

Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees is opgericht door twee partijen uit de varkensvleessector die staan voor een duurzame verandering in de branche: Westfort Vleesproducten en De Hoeve. Na de oprichting van de stichting is de Raad van Advies benoemd die mede bewaakt dat Keten Duurzaam Varkensvlees zich richt op de behoeftes van de consument, de maatschappij en de branche. De Raad van Advies houdt een kritische blik op onze innovaties en draagt ideeën aan. Zo zorgen we ervoor dat we proactief aansluiten bij ontwikkelingen van nu en de toekomst.

Bekijk hier onze Raad van Advies

Varkenshouderij

Wilt u in detail weten wat de criteria voor KDV varkenshouderij zijn en hoe we deze waarborgen? Download dan hier de volledige certificeringscriteria.

Download criteria

Afzet partijen

Wilt u in detail weten wat de criteria voor KDV afzet partijen zijn en hoe we deze waarborgen? Download dan hier de volledige certificeringscriteria.

Download criteria

Grondstoffenlijst

Wilt u weten wat onze varkens mogen eten om aan onze eisen te voldoen?
Download dan hier de grondstoffenlijst.

Download grondstoffenlijst