KDV Grondstoffenlijst vanaf 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 is voor alle Keten Duurzaam Varkensvlees deelnemers de KDV grondstoffenlijst van toepassing. Keten Duurzaam Varkensvlees streeft naar transparantie richting afnemers in …
Lees verder