De 2.000.000ste big is gechipt!

Afgelopen jaren hebben we als keten grote stappen gezet op het gebied van technologie, transparantie, dataverzameling. Het gebruik van de LeeO app groeit snel …
Lees verder

Controles in tijden van corona

Je hoort en leest het de afgelopen weken overal: alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Als KDV dragen we natuurlijk ons steentje …
Lees verder

Update: Stal van de Toekomst

Goed nieuws! Na de zomer bekend of gewenste emissiereducties haalbaar zijn. Terwijl de Nederlandse economie door het coronavirus op veel vlakken tot stilstand komt, …
Lees verder

Hokverrijking voor KDV

Afgelopen najaar heeft de Europese Unie de eisen voor hokverrijking aangescherpt. Alle varkenshouders in de EU moeten hieraan voldoen. In deze brochure leggen we je per …
Lees verder

Eerste KDV Studieclub, hoge opkomst!

Dinsdag 14 januari organiseerde Keten Duurzaam Varkensvlees de eerste studieclub avond met als onderwerp “Past brongerichte aanpak bij mijn bedrijf”. De eerste KDV Studieclub was …
Lees verder

Westfort kiest voor zonnepanelen

De nieuwbouw is in volle gang, hierbij gaat Westfort voor Breeam Outstanding. De hoogste duurzaamheid standaard bij nieuwbouw. BREEAM-NL Outstanding Om een zo hoog mogelijke BREEAM score …
Lees verder