KDV wereldwijd koploper

Wereldwijd koploper in Smart Farming om precies te zijn. Zo zorgt Smart Farming voor nieuwe marktkansen en een zoektocht naar het smaakvolste varkensvlees. Afgelopen jaren hebben we als keten grote stappen gezet op het gebied van technologie, transparantie, dataverzameling, dierenwelzijn, diergezondheid en milieu. In 2019 zal deze inzet zich uitbetalen.

Smart Farming op 150 boerderijen

Dat Smart Farming voor boeren van toegevoegde waarde is, blijkt uit het snelgroeiende aantal deelnemers. Aan ons de uitdaging om het gebruik van RFID-oormerken nóg aantrekkelijker te maken, zodat huidige gebruikers er hun voordeel mee blijven doen en er aan het eind van 2019, 150 boeren deelnemen. Dat bereiken we onder andere door realtime inzage in RFID-data en het uitbreiden van ketenpartners.

Realtime inzage in RFID-data

Het is altijd een uitdaging om verkregen data om te zetten naar bruikbare informatie. Helemaal als je met geheel nieuwe data werkt – namelijk op dierniveau. Door deze extra laag krijgt de data nieuwe dimensies. We rollen dit project daarom stap voor stap uit.

Op basis van de feedback van de deelnemers bepalen we in 2019 welke rapportages, grafieken en tabellen beschikbaar moeten zijn zodat varkenshouders stappen voorwaarts kunnen zetten. Omdat kwartaalrapportages interessant zijn maar het tegelijkertijd een ouderwetse manier van cijfers interpreteren is, starten we in 2019 ook met de ontwikkeling van een online tool waarmee varkenshouders realtime kunnen inzien hoe ze presteren, zodat ze daar direct naar kunnen handelen en hun rendement kunnen verhogen. De realisatie van deze tool vindt naar verwachting in 2020 plaats.

Uitbreiden van ketenpartners

Om de output die RFID-oormerken oplevert zo waardevol mogelijk te maken, is het belangrijk dat de input zo volledig mogelijk is. Daarom onderzoeken we in 2019 de mogelijkheden om met nog meer ketenpartners samen te werken, zodat de informatie die we uit de RFID-oormerken kunnen uitlezen nog rijker wordt.

Ook interesse om Ketenpartner te worden van KDV? Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.


Terug naar overzicht