Water dat je zelf wilt drinken

Water dat je zelf wilt drinken

Water is eigenlijk het laatste stukje innovatie dat we nog vergeten zijn in de varkensstallen. Tot nu toe werd er bij het aanleggen van de waterleidingen vooral gelet op besparing. Dat er zo min mogelijk water verspild of gemorst werd.

We zijn eigenlijk pas de laatste jaren goed aan het kijken naar de verbetering van de waterkwaliteit voor de varkens. Water is net als goed voer, een goede verzorging en een goed klimaat basisvoorwaarde voor een gezond varken. En dat is ons streven natuurlijk. Super gezonde varkens.

Samen met een aantal varkenshouders uit de keten heb ik een praktijknetwerk waterkwaliteit opgericht. Een klankbordgroep met wie we kijken welke knelpunten er zijn op het gebied van waterkwaliteit en met wie we naar oplossingen zoeken. Dit doen we niet alleen, we vragen ook externe experts voor hun kennis, zoals de onderzoekers van Varkens Innovatie Centrum Sterksel en KEWI services.

Maar we gaan ook buiten de gebaande paden en vroegen een groep studenten uit Eindhoven om eens mee te kijken in onze stallen. Het waren studenten die niets met de veehouderij hadden. Er zaten bijvoorbeeld scheikunde- en natuurkundestudenten bij, die allemaal vanuit die verschillende studies een knelpuntenanalyse maakten en oplossingsrichtingen gaven. De uitkomst was fantastisch. Er zaten futuristische oplossingen bij, maar ook heel praktische dingen, waar de boeren direct mee verder konden. En dan gaat het niet alleen om nieuwe systemen in de stallen, maar ook om andere manieren van water aanbieden.

‘Als biggen samen drinken, blijken ze beter te drinken en dus gezonder te blijven’

Uit één van de brainstormsessie kwam bijvoorbeeld het idee om varkens niet meer zelf naar het kraantje te laten lopen, maar om ze te roepen. Om ze te triggeren om samen te komen drinken. En het resultaat van deze simpele gedachte blijkt te werken. Als biggen van hun moeder worden gehaald dan gaan ze namelijk doorgaans slechter drinken. Ze zijn toch wat van slag. En minder drinken, dat is niet goed voor hun gezondheid. Net als mensen moeten varkens tenslotte ook genoeg vocht binnen krijgen om gezond te blijven. Door de biggen te roepen voor hun drinken, boots je de natuurlijke situatie na. Ze gaan met hun broertjes en zusjes naar de drinkplaats zoals ze voorheen naar hun moeder gingen. En als ze samen drinken, blijken ze beter te drinken en dus gezonder te blijven.

Blijft overeind dat de kwaliteit van het water goed moet zijn. Je moet voor de varkens eigenlijk water hebben dat je zelf ook kan en wilt drinken. Dan weet je dat het goed zit. We staan aan het begin van een hele ontwikkeling op dit gebied. Ik zie betrokken boeren, die ideeën opdoen in de brainstormsessie en die zelf aan de slag gaan met wat ze hebben gehoord en besproken. Die zelf hun eigen systemen gaan ‘fine tunen’ naar aanleiding van onze sessies. Water is eigenlijk het laatste stukje innovatie in de stallen, maar er staan ons in dit laatste stukje mooie dingen te wachten.

In het project “een antibioticavrije keten, hoe doe je dat?”  uitgevoerd door Keten Duurzaam Varkensvlees samen met InnovatieNetwerk is onderstaande film gepubliceerd over aanpassingen aan het watersysteem. Op de boerderij van Familie Verhoeven is onderzocht hoe het watersysteem optimaal aangelegd kan worden om waterkwaliteit te verbeteren. 

Terug naar overzicht