Verbouwing stal gespeende varkens

Innoveren is uitproberen en leren. In mijn laatste blog vertelde ik over de verbouwing van de stal van de gespeende biggen. Die verbouwing was nodig om een volgende stap te kunnen maken in het lange-staarten-traject op onze boerderij. De stal van de vleesvarkens voldeed al aan alle voorwaarden, het kraamhok ook, maar het verblijf van de gespeende varkens moest nog worden aangepast.

En dat is inmiddels gebeurd. De stal bestaat nu voor dertig procent uit stalen roosters (voor en achterin de stal) en voor zeventig procent uit een dichte bolle betonnen vloer, die verwarmd en gekoeld kan worden. De eerste lichting varkens met lange staarten is dit jaar gedraaid. De start van deze lichting ging goed. Maar wat we na een tijdje zagen, was dat dat door het mestgedrag van de biggen er opgedroogde mest aan de staarten plakte. Dit leidde tot irritatie en jeuk wat het staartbijten bevorderde. Dat helpt namelijk tegen jeuk. Door snel in te grijpen konden we groter leed voorkomen. We maakten de roosters waar gemest werd nat zodat de mest beter doorliep en we besprenkelden de varkens met sojaolie zodat de mest niet bleef plakken.

Het mestgedrag van de varkens moest dus beter. Bovendien was ons na deze verbouwing ook duidelijk dat de manier die we nu hadden gevonden erg kostbaar en arbeidsintensief was. Lastig te kopiëren dus voor andere boeren. Ook daarom zijn we op zoek gegaan naar een alternatief. Een manier die aantrekkelijker is om uit te rollen op andere boerderijen. Dit alternatief zijn we op dit moment aan het maken in de tweede stal voor gespeende varkens. Wat we daar gaan doen is het volgende.

  1. Mestpannen onder de stalen roosters

Net als in stal één zal deze stal voor en achterin stalen roosters hebben voor het mesten. We gaan nu in beide stallen mestpannen onder deze roosters plaatsen, waardoor de mest frequenter kan worden afgevoerd, wat ook beter is voor het klimaat in de stal.

  1. Prefab vloerdelen in plaats van beton storten

De kunststof roosters die tussen de stalen roosters liggen, vervangen we dit keer niet door een volledige betonvloer te storten, maar we leggen hier prefab betonnen vloerdelen, oftewel composiet delen, die zijn uitgevoerd met vloerverwarmingsslangen voor verwarmen en koelen. Het voordeel van deze composietroosters is niet alleen dat deze makkelijker te leggen zijn, het mooie is ook dat ze passen in de ondersteunende balken die er al lagen voor de kunststof roosters. We hebben zo wél de voordelen van beton (verwarmen en koelen), maar niet de nadelen van het storten.

  1. Strook kunststofrooster aan weerszijden

Aan weerszijden van deze prefab composietroosters behouden we een strook kunststofrooster, om zo hokbevuiling te voorkomen.

We zijn hier in Valkenswaard dus volop aan het leren en volop in ontwikkeling. Het wachten is nu op de levering van de mestpannen. Als deze zijn geleverd dan plaatsen we die in onze eerste verbouwde stal én in stal nummer twee, zodat daar de prefab vloer kan worden gelegd. Als beide stallen af zijn dan gaan we aan de slag met de tweede lichting ongecoupeerde varkens. We verdelen dan één kraamafdeling van 120 biggen over de twee stallen zodat we de resultaten kunnen vergelijken. En dan maar kijken wat we daar weer van leren.

Terug naar overzicht