Ook dierenartsen ontdekken voordelen van RFID

In 2018 kregen bijna 170.000 KDV-biggen een RFID-oormerk. Al deze dieren worden geregistreerd en individueel gevolgd tot aan de slachtlijn. Informatie over herkomst, genetica en gezondheid koppelen we aan slachtbevindingen. Dat levert niet alleen zeer nuttige input op voor boeren, maar ook voor dierenartsen. Om hen daarover te informeren organiseerde Keten Duurzaam Varkensvlees op dinsdagmiddag 20 november 2018 voor de eerste keer het Vet Event, een bijeenkomst in het in oude glorie herstelde Anatomiegebouw van de oude Rijksveeartsenschool in Utrecht.

Op deze unieke locatie ontdekte de dierenartsen de voordelen die Smart Farming hen biedt:

  • Inzicht in het gebruik van antibiotica.
  • Inzicht in de herkomst van slachtbevindingen.
  • Eenvoudige oplossing voor nauwkeurig onderzoek naar bijvoorbeeld het effect van een behandelmethode of voerstrategie op individuele gezondheidsresultaten en slachtbevindingen.   
  • Specifieke analyses opstellen aan de hand van verkregen informatie.
  • Conclusies hoeven niet meer altijd worden verbonden aan ‘gemiddelden’. Door RFID-chips kunnen we resultaten onderverdelen naar individu of geselecteerde groep.
  • Aan Smart Farming zit de inzet van de KDV-boerderijcoach gekoppeld. Dierenartsen kunnen haar kosteloos inschakelen wanneer zij behoefte hebben aan een tweede mening, goede onderzoeksopzet, specifieke analyse etc.

Tijdens de afsluitende borrel werd het meer dan duidelijk: veel dierenartsen kwamen tijdens het Vet Event voor de eerste, maar zeker niet voor de laatste keer in aanraking met Smart Farming.

Meer weten over Smart Farming?

Neem dan contact op met onze dierenarts en boerderijcoach Angelique van den Hoogen, a.vandenhoogen@westfort.nl.

Terug naar overzicht