Onderzoek naar oorzaken Salmonella nu makkelijker en goedkoper

Mijlpaal bereikt

Keten Duurzaam Varkensvlees werkt actief mee aan het terugdringen van de Salmonella-besmettingen. Salmonella zorgt voor een slechtere groei en voederconversie waardoor de varkens minder opleveren.

Met een gerichte aanpak is deze schade te beperken. Om tot een goede aanpak te komen hebben we daarom in 2016 onderzoek gedaan bij 15 boeren uit de keten. En het mooie is dat we een onderzoeksmethode hebben gevonden die het opsporen en terugdringen van Salmonella-besmetting niet alleen makkelijker maakt, maar ook goedkoper.

Slofjes
Wat hebben we gedaan? We hebben onderzoek gedaan bij 15 boeren. Vijf boeren uit categorie 1 en vijf uit respectievelijk categorie 2 en 3. Waar we voorheen steekproefsgewijs via bloedtappen onderzochten waar de besmetting ontstond, hebben we dat nu via mestonderzoek gedaan. We hebben dat gedaan via de ‘slofjes-methode’ die bekend is uit de pluimveesector. Deze methode houdt in dat je met slofjes aan je laarzen door de mest van meerdere hokken binnen een afdeling loopt. Vervolgens wordt de mest die op de slofjes zit onderzocht en wordt duidelijk of er wel of geen Salmonella is gevonden.

Uit ons onderzoek bij de 15 boeren blijkt dat deze methode een hele betrouwbare uitslag geeft of de stal besmet is. En dat is mooi, want deze slofjes-methode is niet alleen een stuk eenvoudiger dan het bloedonderzoek dat gebruikelijk was, het is ook goedkoper, efficiënter en diervriendelijker. Dat was dus al winstpunt één van ons Salmonella-project.

Oorzaak
Interessant is verder uiteraard wat er inhoudelijk uit het onderzoek is gekomen. Onze meest opvallende conclusie uit het onderzoek is dat we hebben ontdekt dat in de meeste gevallen besmetting ontstaat bij de vleesvarkens. Waar we verwacht hadden dat de oorzaak van de besmetting vooral bij de zeugen en jonge biggen lag, blijkt uit ons onderzoek dat bij minstens de helft van de besmettingen de oorzaak juist bij vleesvarkens ligt (in 50% van de gevallen was dit zeker). Slechts 23% van de besmettingen was ontstaan bij de fokker of tijdens het transport. En in 27% van de gevallen was het (nog) niet duidelijk te achterhalen. Deze ontdekking maakt de aanpak tot verbetering makkelijker.

Maatwerkaanpak
Een mooie bijkomstigheid van het onderzoek bij de 15 bedrijven was, dat de helft van de besmette bedrijven (met categorie 2 of 3) tijdens het onderzoek al gestart is met het aanpakken van het Salmonella-probleem. Nadat op hun bedrijf  het moment van besmetting in kaart was gebracht met behulp van de slofjes zijn we samen met de dierenarts gaan kijken hoe we de Salmonella-besmetting konden gaan reduceren. En dat varieert per varkenshouderij. Bij het ene bedrijf  bleken vooral verbeteringen nodig op het gebied van de bio-security, een ander bedrijf kon winst boeken bij ontworming en ongediertebestrijding, terwijl bij het derde bedrijf verbeteringen nodig waren op het gebied van desinfectie van de stallen.

Terug naar overzicht