Monovergisting: meer inkomsten, minder ziektebacteriën

De energieneutrale boerderij komt weer een stap dichterbij. Namelijk met de nieuwe monovergister die we begin 2016 op de demoboerderij in Valkenswaard gaan bouwen. Een nieuw systeem dat ten opzichte van de oude vergistingssystemen twee belangrijke voordelen heeft. Ten eerste levert het veel meer methaangas op, die de boeren voor elektriciteit en warmte kunnen gebruiken. Ten tweede is dit systeem aanzienlijk beter voor de volksgezondheid omdat de ziektebacteriën uit de mest worden gehaald door het gebruik van de propstroomtechniek.

Het begon zo’n tweeënhalf jaar geleden toen we met de Universiteit Wageningen werkten aan het project antibioticavrije boerderij. We besloten toen dat we over zouden gaan op dagontmesting in het kader van de diergezondheid. Nico Verdoes van Wageningen UR vertelde ons: ‘Als je straks dagverse mest hebt, dan gaat er een nieuwe weg open van wat je allemaal met mestbewerking op het bedrijf kan realiseren.’ En zo blijkt het begin van het één dus mogelijkheden voor iets heel anders te bieden.

Ontwikkeling systeem

Nico Verdoes bracht ons in contact met het bedrijf Encon Clean Energy. Een bedrijf dat oplossingen biedt aan de agrarische sector op het gebied van mestbewerking en -verwerking en energie. Samen met Encon zijn we gaan ontwikkelen om te komen tot een geschikt systeem. Een systeem dat zowel voor de nieuwe stal als de bestaande stallen van de demoboerderij geschikt zou zijn, zodat je met één installatie alle mest kan vergisten.

En nu is het zo ver. De contracten met Encon worden deze week getekend. Alle tekeningen voor de leidingen en waar de installatie geplaats wordt zijn gemaakt, de voorbereidingen op de boerderij kunnen worden getroffen en de vergister zal begin 2016 in Valkenswaard aankomen. Een installatie met een hoogte van zo’n tien meter en een doorsnee van zes meter zal in zijn geheel (overdwars) over water en land getransporteerd worden naar Valkenswaard.

Meer energie

Het mooie van dit systeem is de techniek van propstroomvergisting. Kwam in de huidige systemen oude en nieuwe mest bij elkaar, met energieverlies als gevolg, dankzij het propsgewijs vergisten is er geen vermenging van de mest mogelijk. De mest gaat in proppen door de installatie en komt er gegarandeerd na twaalf dagen pas uit, waardoor er geen energie verloren gaat en het rendement van de methaan stukken hoger is.

Schoner

Maar niet alleen hoger rendement was een reden voor deze methodiek. Ook het feit dat de mest ‘opgeschoond’ wordt in de propstroom was voor ons belangrijk. In de twaalf dagen dat de mest in proppen door de installatie gaat, worden de ziektebacteriën gedood waardoor er dus ‘schone’ mest over blijft.

2016 wordt het jaar van plaatsen, in gebruik nemen en testen op de demoboerderij. We verwachten in april of mei met de eerste resultaten te kunnen komen, zodat we in de zomer met gedegen informatie voor een aantal andere boerderijen subsidieaanvragen kunnen gaan doen. Eind volgend jaar hopen we dan ditzelfde traject in te kunnen gaan voor vijf andere boerderijen.

Terug naar overzicht