Moedermelk is het beste voor iedereen

moedermelk is het beste voor iedereen

Het is eigenlijk heel simpel. In de eerste weken van het leven van een big is moedermelk het beste dat er is voor alle partijen. Dat heeft de natuur mooi geregeld. Moedermelk zorgt ervoor dat de biggen sterk en vitaal worden, maar ook voor de zeug is het het beste om haar biggen zelf te zogen. Bovendien heeft de boer er ook baat bij dat de biggen lang genoeg drinken bij de moeder. Moedermelk is immers het goedkoopste voer dat er is. Tot slot kunnen we ook nog zeggen dat het goed voor ‘ons’ is. Moedermelk zorgt immers voor gezonde varkens en dus voor gezond vlees.

Alle boeren bij Keten Duurzaam Varkensvlees houden zich aan de afspraak dat de biggen vier weken bij hun moeder blijven om moedermelk te drinken. Pas daarna worden ze van hun moeder gehaald en worden ze gespeend. Voor een boer kan vanuit productieoverweging of ruimtegebrek een speenleeftijd van drie weken interessant zijn. Zo kan hij zijn worpindex verhogen. Maar als je naar de dieren zelf kijkt is het zowel voor moeder als big beter als ze langer bij elkaar blijven. Vier weken sluit beter aan bij hun natuurlijke behoefte en daarom is bij KDV de speenleeftijd verplicht op vier weken gezet.

Ontzwangeren

Net als een vrouw, moeten zeugen de tijd krijgen om te ontzwangeren. Gelukkig voor de boeren geldt bij varkens niet de ‘negen-maanden-op-negen-maanden-af’-regel, maar ook zeugen hebben de tijd nodig om te herstellen van de bevalling; de baarmoeder moet weer in vorm komen en de melkproductie moet de tijd krijgen om goed in balans te komen.

Voor de biggen is het belangrijk om vier weken bij hun moeder te kunnen blijven, omdat ze zich zo kunnen voorbereiden op het eten van vast voer. Het zorgt ervoor dat de overgang op vast voer makkelijker gaat, ook doordat hun darmen beter gerijpt zijn om een leven zonder moedermelk aan te kunnen.

De dieren die langer bij hun moeder blijven zijn robuuster, maken makkelijker de doorstart en hebben minder problemen. In mijn streven naar een keten met super gezonde varkens is deze goede start van het leven dus essentieel.

Is vier weken dan lang genoeg kun je je afvragen. Ja, want je moet ook niet doorschieten. Als de biggen te lang bij de moeder blijven, dan worden ze te groot en dan kan de moeder het ook niet aan. De zeug vindt het dan niet meer leuk en gaat zich proberen te verstoppen. Op een gegeven moment moeten de biggen dus op eigen benen verder. En kan de zeug zich weer klaarmaken voor de volgende worp.

Terug naar overzicht