Het mes van de monovergister snijdt aan drie kanten

Goed nieuws vanaf demoboerderij De Hoeve. De biovergister staat en draait inmiddels een week of drie. Dat betekent dat we de eerste resultaten binnen hebben en die zijn bijzonder positief. We hebben geconstateerd dat we zo’n 40 m3 biogas kunnen winnen per kubieke meter dagverse mest. En waar we verwachtten dat het aardgasgehalte uit deze biogas 60% zou zijn, hebben we nu gemeten dat dit 70% is.  En dat is bijzonder gunstig. Het betekent dat we weer een stap dichter bij de energieneutrale boerderij zijn. Maar de voordelen reiken verder dan het milieu.

Drie weken geleden zijn we begonnen met het vullen van de vergister. Om het vergistingsproces te starten is de eerste lading dagverse varkensmest geënt met rundveemest, waardoor de bacteriën die nodig zijn voor het vergistingsproces in de biovergister kwamen. Die bacteriën deden vervolgens het werk. Hoe goed ze dat doen is vervolgens afhankelijk van de kwaliteit van de mest; van de hoeveelheid droge en organische stof. Als de organische stof te laag is, dan resulteert dit logischerwijs in minder energie.

De mest van vleesvarkens heeft een hoge gehalte organische stof, terwijl de mest van de zeugen te vloeibaar is en te weinig droge stof bevat. Die van de dragende zeugen is dan weer een stuk beter. Het is dan ook zaak dat we de mest in een goede en constante verhouding aanbieden aan de monovergister, zodat de bacteriën dagelijks hun werk goed kunnen doen en de optimale biogasproductie ontstaat.

En als je dat goed doet dan is het heel goed mogelijk om je boerderij te voorzien van eigen elektriciteit en gas én wek je bovendien voldoende fossiele energie op om ook nog energie aan derden te kunnen leveren. Zo fungeert jouw boerderij uiteindelijk ook als energieproducerend bedrijf. Dit alles maakt de monovergister niet alleen met het oog op duurzaamheid interessant, maar juist ook vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. Mede omdat je ook nog eens de kosten voor mestafzet kwijtraakt.

We zijn inmiddels met vijf andere varkenshouders de voorbereidingen aan het treffen voor een monovergister op hun bedrijf. Hiervoor maken we gebruik van de stimuleringsmaatregelen van de overheid, waaronder fiscale maatregelen en beschikbare subsidies (zoals bijvoorbeeld de SDE+ subsidie of het plattelandontwikkelingsprogramma (POP 3) van de Europese Unie). We zijn dus druk in overleg met de provincies en gemeenten om tot deze regelingen te komen. Voor de betreffende varkensboeren is het nu zaak om hun stallen zo aan te passen dat ze kunnen overgaan op dagontmesting, waarbij wij ze goed kunnen begeleiden dankzij alle ervaring die we hebben opgedaan op de demoboerderij. Want de monovergister heeft pas zin als je werk met dagverse mest. Werk je met oude mest uit de mestkelder, dan is 75% van het biogas al verdampt.

En zo snijdt het mes van dit project uiteindelijk aan drie kanten. De monovergister is financieel aantrekkelijk, milieutechnisch en dankzij de noodzakelijke aanpassingen in de stal uiteindelijk ook beter voor de gezondheid voor dier én mens.

Terug naar overzicht