Check! Onze monovergister is officieel goedgekeurd!

Iedereen in Nederland die iets met mest doet moet bij de overheid een erkenning aanvragen voor de gebruikte systemen. Zo ook wij met onze monovergister en daarom stond een aantal weken geleden de NVWA op de stoep. De NVWA kwam controleren of onze werkwijze niet schadelijk is voor mens, dier en milieu. Wij waren er al van overtuigd dat dit het geval was!

Beoordeling

Toen we na de inspectie een positieve beoordeling ontvingen sprongen we een gat in de lucht(!). Helemaal omdat deze erkenning betekent dat we onze monovergister ook op andere bedrijven mogen gaan plaatsen. De NVWA heeft een beoordeling gegeven of de digestaat dat uit de monovergister komt exportwaardig is. Ook daarover ontvingen we een positief besluit!

Officieel certificaat

Het enige wat nog moet gebeuren om het certificaat te krijgen is voorkomen dat het digestaat in contact kan komen met verse mest. Daarvoor gaan we containers aanschaffen die worden afgesloten zodra ze de monovergister verlaten, zo garanderen we dat er geen nadelige micro-organismen als salmonella in het digestaat zitten waarmee ziektes verspreid kunnen worden. Mocht je na het zien van onze afbeelding over de gesloten kringloop nou afvragen: waarom willen jullie het digestaat exporteren? We kunnen zo’n belangrijke voedingsstof voor de bodem toch beter zelf in Nederland gebruiken? Dat komt omdat de hoeveelheid digestaat die we nu verzamelen nog te klein is om er zelf waarde aan te geven. Gelukkig kunnen we door de erkenning onze monovergister ook op andere varkenshouderijen gaan toepassen.

Ik verwacht dat we over een paar jaar zover zijn dat we van alle meststromen die binnen de keten tot stand komen een duurzaam en gecertificeerd product kunnen maken waar onder andere akkerbouwers enorm blij mee zijn. De kringlooplandbouw* waar minister Schouten het vaak over heeft is door de officiële erkenning van onze monovergister dus dichterbij dan ooit.

*Kringlooplandbouw draait op het principe dat alle biomassa optimaal gebruikt wordt. De reststromen van de ene keten zijn de grondstoffen voor een andere keten. Bron: WUR Wageningen Universiteit & Research
Terug naar overzicht