Investeringen die zichzelf terugbetalen

Wat voor ons al jaren duidelijk is, is dat de klimaat footprint vanuit onze varkensvleesketen beter moet. En de grootste winst is te halen vooraan de keten, bij de varkensboeren. Daar wordt het meeste energie verbruikt én daar is –zo bleek uit een studie die we lieten uitvoeren- het energiedenken minder goed ontwikkeld dan bij bijvoorbeeld de slachterijen en de retail. Niet vreemd natuurlijk als je bedenkt dat varkenshouderijen over het algemeen kleinschaligere familiebedrijven zijn.

Als innovatieman van Keten Duurzaam Varkensvlees is dit voor mij al jaren een grote uitdaging. Waar zitten de grootste besparingsmogelijkheden, maar ook cruciaal, hoe gaan we ervoor zorgen dat de innovaties om het milieu te verbeteren haalbaar zijn voor onze varkenshouders? Bij banken is het moeilijk om financiering los te krijgen en de gemiddelde varkenshouder heeft niet zomaar ergens een pot geld staan om te investeren.

Al deze vragen zaten 24 uur per dag in mijn hoofd. Keten Duurzaam Varkensvlees wil de boeren stimuleren tot duurzaam ondernemen, maar het moet wel te financieren zijn. De gedachte kwam op dat dit wellicht betekent dat we zelf een financieringsvehikel moesten gaan aanbieden. Maar hoe?

Het antwoord kwam op een Belgisch feestje. Ik sprak met iemand die energiebesparingadviezen in België gaf. Hij vertelde dat de overheid daar samen met elektriciteitsbedrijven een fonds had opgericht, waarmee ze bedrijven maatregelen aanbood om te komen tot energiebesparing. En zo  begon het idee te broeden.

We gingen met ons idee naar de bank. We kwamen al netwerkend bij een bedrijf die al instrumenten had ontwikkeld om energiebesparingen te financieren bij andere instellingen.

Ei van Columbus

Innoveren doe je niet tussen 8.00 en 17.00 uur. Innoveren gebeurt door koppelingen te maken tussen oplossingen, die niet altijd op logische momenten op je pad komen. Het is zoeken naar manieren die er niet direct zijn. En zo zijn we uiteindelijk gekomen tot ESCo, ons eigen investeringsfonds, waarmee we onze boeren financieel kunnen steunen zodat ze ruimte krijgen om te innoveren. Ons fonds geeft varkenshouders de mogelijkheid om te investeren in bijvoorbeeld een andere manier van stallen verwarmen of een zuinigere manier om te ventileren. En uit de besparing die de nieuwe kachel of de zuinigere ventilatie oplevert, kan de boer het fonds op termijn terugbetalen. Dat bleek dus het ei van Columbus: de investering die zichzelf terugbetaalt.

Ons doel om tot een energieneutrale varkenshouderij te komen, lijkt met de oprichting van dit investeringsfonds weer een stap dichterbij. Dan ga ik nu het volgende varkentje wassen!

Terug naar overzicht