Een gesloten kringloop, hoe werkt dat?

Als je in de Dikke van Dale het woord ‘duurzaam’ opzoekt, dan zie je dat de letterlijke betekenis daarvan is: het milieu weinig belastend. Wij als Keten Duurzaam Varkensvlees zetten ons continu in om die omschrijving eer aan te doen. Dat doen we onder andere door binnen het innovatieproject Stal van de Toekomst een gesloten kringloop te realiseren: we gebruiken de natuur en geven er net zoveel aan terug. Klik op de onderstaande afbeelding om te zien zien hoe dat proces in z’n werk gaat.

 

 

De boerderij als onderdeel van de kringloop

Boerderijen zijn altijd al onderdeel geweest van de natuurlijke kringloop. Dieren eten de gewassen op het land om te kunnen groeien en in de mest die zij vervolgens uitscheiden zitten stoffen als mineralen die essentieel zijn voor onze akker- en tuinbouw. Dieren zijn een onmisbare schakel in dit natuurlijke proces.

Het belang van een gesloten kringloop

Het is voor ons vanzelfsprekend dat onze varkenshouderijen de gesloten kringloop zo min mogelijk verstoren. Sterker nog: we doen ons uiterste best de natuurlijke kringloop te versterken. Dat bereiken we door binnen het innovatieproject Stal van de Toekomst de varkens, de bodem en het natuurlijk systeem centraal te zetten. Dit heeft een positief effect op:

  • De varkens – Door dagverse mest direct uit de stallen te verwijderen leven varkens in een prettig stalklimaat. Dit komt het dierwelzijn en de diergezondheid ten goede.
  • De varkenshouders – Door van het methaan dat in de mest aanwezig is biogas te maken, kan een boerderij in haar eigen energiebehoefte voorzien. Het resultaat is een volledig energie neutrale boerderij waar de mest naast een kostenpost ook een opbrengstenpost is.
  • De natuur – Mest is een essentiële grondstof voor de natuur. Gezonde dieren produceren mest van goede kwaliteit. Daarnaast stelt het vergistingsproces de planten op de akkers beter in staat de mineralen op te nemen.
  • De maatschappij – Een gesloten kringloop maakt de boerderij op een verantwoorde manier onderdeel van het ecologisch systeem.

Zo trekken we de officiële betekenis van het woord ‘duurzaam’ direct breder. We nemen geen genoegen met de uitdaging om alleen het milieu zo min mogelijk belasten. Voor ons betekent duurzaam blijvende verbeteringen op het gebied van dierwelzijn, milieu én diergezondheid. Een definitie waar de gesloten kringloop uitstekend in past.

Terug naar overzicht