Fouten maken (mag) moet

Op De Hoeve zijn we continu aan het zoeken naar nieuwe, het liefst innovatieve oplossingen waarmee we zo goed mogelijk voor dier, mens en milieu kunnen zorgen. Dus ook nadat onze monovergister werd geplaatst, hebben we niet stilgezeten. Omdat inmiddels duidelijk is dat we de monovergister, om zoveel mogelijk biogas te produceren, met dagverse mest moeten vullen*, zijn we op zoek gegaan naar manieren om de mest dagelijks uit de stallen te spoelen.

Met water spoelen doen we natuurlijk liever niet omdat de hoeveelheid mest hierdoor toeneemt terwijl er geen nuttige stoffen aan worden toegevoegd. Daarom bedachten we een goed ander idee: we gebruikten het digestaat dat overbleef uit de vergister om het varkenstoilet mee schoon te spoelen. Maar helaas, het bleek een typisch geval van ‘leuk bedacht, werkt niet’.

Het gevolg was namelijk dat de vergisting in de verse mest door de bacteriën die wij via het digestaat weer terug de stal in voerden, versneld en dus al in het varkenstoilet op gang kwam. En dat was nou net niet de bedoeling, want daar kunnen we geen biogas opvangen en gaat de opbrengst dus verloren. Gelukkig kunnen we op onze demoboerderij snel schakelen en hebben we al een oplossing voor deze ‘fout’ gevonden. We gebruiken nu verse mest om andere verse mest uit het varkenstoilet te spoelen. We halen eerst de verse mest uit afdeling één. Die gaat naar de mestkelder, waar een pompinstallatie de mest versnijdt. Met de hele kleine deeltjes die overblijven spoelen we afdeling twee schoon, en zo verder. Alle dagverse mest vangen we op en pompen we over in de invoertank van de monovergister, zodat we er biogas uit kunnen verkrijgen. Zo hoeven we geen onnodige stoffen toe te voegen én komt het vergistingsproces niet te vroeg op gang.

En het digestaat? Dat heeft een andere belangrijke functie gekregen. De dunne fractie (die uiteraard moet voldoen aan de bepaalde eisen met betrekking tot ph-waarde, temperatuur, zuurstof en stikstof) kan indien noodzakelijk dagelijks als een grote prop afgezet worden in het drukriool, zodat onze riolering vanwege het wisselende patroon door de dagen heen niet verstopt raakt. Want digestaat is dan misschien niet geschikt als mestspoeler van een varkenstoilet, om de ontlasting van de mens goed af te kunnen voeren fungeert het uitstekend.

*Een kuub dagverse mest levert gemiddeld 40 kuub biogas op, tegenover slechts 15 kuub biogas wat we uit drie weken oude mest kunnen winnen.

 

Terug naar overzicht