Energie besparen door slimme meters

Binnen nu en een paar jaar hebben we allemaal slimme energiemeters in huis. Een mooie ontwikkeling die particulieren en ook de boerenbedrijven inzicht geeft in hun energieverbruik. Op dit moment is dit verbruik nog een soort black box voor ons allemaal. We krijgen aan het eind van het jaar een afrekening waarvan we soms wel eens schrikken omdat hij hoger is dan verwacht. Maar waar die kostenstijging dan vandaan komt, daar kunnen we hooguit naar gissen. Met de slimme meters komt hier verandering in. Deze meters registeren ieder kwartier en elk uur het verbruik van respectievelijk elektriciteit en gas, waardoor je inzicht krijgt op welke momenten je meer of minder verbruikt. En wat ook vooral interessant is, is dat je de verzamelde gegevens kunt vergelijken met gebruikers die ongeveer dezelfde bedrijfsactiviteiten hebben.

Energieneutrale varkenshouderij

Voor de boeren die zijn aangesloten bij onze keten is dit een prachtige ontwikkeling. Onze boeren werken immers mee aan het bereiken van een energieneutrale varkenshouderij. Wat natuurlijk mooi is voor het milieu maar -niet geheel onbelangrijk- ook gunstig is voor hun eigen portemonnee. Om tot een energieneutrale varkenshouderij te komen hebben wij als keten strenge normen opgesteld. Jaarlijks worden onze varkenshouders hier op gecontroleerd. Voldoet de boer niet aan de energienormen van Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV), dan bespreken we hoe ze dit kunnen aanpakken. Wij adviseren, zij kiezen zelf welke verbeteringen ze in hun bedrijf willen doorvoeren. Maar KDV adviseer niet alleen. Wij faciliteren de boeren ook, waardoor het makkelijker voor ze wordt om aan de doelstellingen te voldoen.

Snelle invoering

Met de invoering van de slimme meters is de keuze voor de goede maatregelen natuurlijk veel beter te maken. Daarom bieden wij onze boeren de mogelijkheid om de slimme meter versneld in te voeren. Dit doen we samen met de milieuconsultants van Ploos van Amstel die een speciale webapplicatie hebben ontwikkeld waarmee ze de meetdata van elektra en gasverbruik kunnen presenteren en analyseren.

Besparing

Binnenkort gaan we onze boeren workshops bieden waarin ze de meetdata presenteren en met elkaar vergelijken om verschillen in kaart te brengen. Zo krijgt iedere boer meer inzicht in zijn energieverbruik en dat van anderen. Stel een boer heeft een vergelijkbare varkenshouderij met iemand anders in de workshop, maar zijn energieverbruik zit aanzienlijk hoger dan dat van die collega. De meetdata kunnen laten zien dat deze boer misschien te veel apparaten tegelijk aan heeft staan waardoor er een piekbelasting ontstaat. Zijn energieverbruik kan wellicht lager door meer te gaan spreiden. Of misschien ontdekt een boer dat zijn ventilatoren twee keer zo hard draaien omdat ze om een minder gunstige plek hangen. Een besparing is dan snel gemaakt.

Terug naar overzicht