Een stap dichter bij lange staarten

pleuritis verlaagt groei met 20 gram per dag

Het is een spannend project: stoppen met couperen van de staarten van varkens. Drie jaar geleden had ik het echt niet aangedurfd. Maar nu ik zie hoe goed het gaat met de varkens in onze nieuwe vleesvarkens stal, durf ik de volgende stap te zetten. De varkens gedragen zich in de nieuwe stal socialer, zijn relaxter en groeien goed. Goede voorwaarden om te stoppen met couperen, zo zag ik ook tijdens mijn werkbezoek in Noorwegen afgelopen winter. Stoppen met couperen is mogelijk, toonden zij aan. Als varkens rustiger en socialer zijn, is de kans op staartbijten namelijk stukken kleiner.

Daarvoor moeten de voorwaarden dus goed zijn. En die voorwaarden, daar zijn we al een heel eind mee. De vleesvarkensstal voldoet inmiddels. Het kraamhok zal ook geen probleem opleveren. Het enige kritieke punt waar we nog naar moesten kijken (leerde ik ook in Noorwegen) was de stal van de gespeende biggen.

Cruciale periode

Na vier weken in het kraamhok gaan de varkens weg bij de moeder om vervolgens zes weken in een aparte stal voor gespeende biggen te verblijven. Deze periode, waarin de biggen net van de moeder af zijn, is een cruciale periode voor het lange staarten project. Om de risico’s op voorhand uit te sluiten hebben we daarom besloten om deze stal ook aan te passen en te bouwen volgens dezelfde principes als de nieuwe stal.

Afbreken en opbouwen opfokstal

Dit betekende afbreken en opbouwen. Dankzij de fondsvorming van Unilever, die ons voor 50% steunt in dit project, hebben we de oude stal (deels) kunnen slopen en zijn we nu bezig met de opbouw volgens onze nieuwe eisen: de kunststofroosters zijn vervangen voor beton en de vloer bestaat nu voor veertig procent uit stalen roosters en voor zestig procent uit een dichte betonnen vloer die zowel verwarmd als gekoeld kan worden. Ook het voer- en watersysteem wordt aangepast: de stallen hebben een rondpompsysteem voor het water, waardoor het water nooit stil staat en daardoor koeler blijft. Het voer en het water zijn gescheiden van elkaar, de biggen krijgen extra afleidingsmateriaal en we strooien Luzerne hooi waarin ze meer kunnen wroeten.

Ik heb goede verwachtingen van deze vernieuwde biggenstal en kijk uit naar de eerste lichting die er over vier weken in gaat. Zou dit dan echt het begin zijn van een toekomst voor varkens met lange staarten?

Terug naar overzicht