Dagontmesting ook voor bestaande stallen haalbare kaart

Ik schreef eerder dit jaar al over de voordelen van een mestvergistingssyteem met dag-ontmesting en wat onze plannen daarmee zijn. Dagontmesting is niet alleen beter voor dier, mens en milieu, maar ook voor de portemonnee. Omdat je met dagontmesting wel 50 m3 biogas uit 1m3 mest haalt in plaats van 10 m3 biogas. Met dit biogas kun je vervolgens een groot deel van de elektriciteit en warmte op de boerderij zelf opwekken. Dat levert een behoorlijke besparing op de boerderij op.

Reden genoeg dus om ‘gas’ te geven met dit traject. In september hadden we alle formaliteiten rond, met het fantastische nieuws dat we de subsidie van twee ton binnen hebben! We zijn dan ook blij dat we deze maand de opdracht verstrekken voor de vergister en de WKK (Warmte Kracht Koppeling die biogas omzet in warmte en elektra). Deze zullen begin 2016 worden geïnstalleerd zodat alles aankomende lente helemaal operationeel is.

Realistisch

Ondertussen hebben wij uiteraard niet stil gezeten. Dagontmesting in nieuwbouw is natuurlijk een mooi streven, maar we kunnen nog veel meer bereiken als dit ook in bestaande stallen een optie wordt. Want, laten we realistisch zijn, voor de meesten van ons is nieuwbouw op dit moment geen optie dankzij lastige financieringsvoorwaarden en complexe regelgevingen.

Realistischer is het dus om óók bestaande stallen onder de loep te nemen en de mogelijkheid te geven om over te gaan op dagontmesting.

Zoals we het nu zien, zou dat kunnen bij varkenshouders met stallen die zijn voorzien van rioolsystemen en/of mestkelders met aparte mest- en waterkanaal.

Dagontmesting kan in dit soort stallen mogelijk worden gemaakt door de vergiste mest te scheiden in dunne en in dikke fractie. Uit een vijfde deel van de dunne fractie wordt via een ammoniakstripper de ammoniak verwijderd zodat deze als spoelvloeistof gebruikt kan worden. De mest kan dagelijks uit de putten gespoeld worden, waardoor ook daar dagontmesting mogelijk wordt.

Ammoniakreductie en natuurlijk energiebesparing

We gaan hiermee eerst aan de slag in de bestaande stallen van onze demoboerderij in Valkenswaard en hopen daar mooie resultaten te boeken op het gebied van ammoniakreductie en natuurlijk energiebesparing. Ons doel blijft immers een energieneutrale varkenshouderij. En daarvoor is wat ons betreft nieuwbouw een pré, maar zeker geen noodzaak.

Terug naar overzicht