Dagontmesting of luchtwasser: wat wordt het woord van 2018?

‘Appongeluk’ is gekozen tot woord van het jaar 2017. Ik verwacht dat in 2018 het positievere woord ‘Dagontmesting’ die eervolle titel krijgt. Omdat met dagontmesting, in tegenstelling tot een luchtwasser, niet alleen aan de in 2022 geldende strenge emissienorm wordt voldaan, maar ook de uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof in de leefomgeving van varkens wordt gereduceerd. En dat levert dan weer gezondere dieren, betere technische en economische resultaten en minder geur- en fijnstofoverlast voor de omgeving op.

Een droom die uitkomt

Maar ik verwacht het vooral omdat de provincie Noord-Brabant een budget beschikbaar stelt waarmee wij op vier varkensbedrijven in Nood-Brabant afdelingen van verschillende diercategorieën (dragende- gust zeugen en kraamzeugen, gespeende biggen en vleesvarkens) kunnen renoveren naar een systeem met dagontmesting. De resultaten worden officieel, onafhankelijk en real-time via de nieuwste sensoren gemeten, zodat we hopelijk voor 2020 een goedgekeurd stalsysteem beschikbaar hebben waarmee voor elke varkenshouder dagontmesting mogelijk is. Dit als goed alternatief voor de luchtwasser aan kunnen bieden is een droom die uitkomt.

 Stal van de Toekomst

De resultaten van dagontmesting hebben we natuurlijk al gemeten in onze eigen Stal van de Toekomst. Daar zagen we dat dagontmesting, een slaapgedeelte met bolle vloer dat kan worden verwarmd en gekoeld, een apart eetgedeelte, wanden van kalkzandsteen met een groot vochtbufferend vermogen en een drinkwatersysteem van hoge kwaliteit zorgen voor:

  • Een beter stalklimaat voor de varkens
  • Een beter werkklimaat voor de boer
  • Minder ammoniak-, geur en fijnstofuitstoot
  • Betere brandveiligheid door compartimentering
  • Gezonde dieren (=dieren met een antibioticavrij leven)
  • Mogelijkheden om in de toekomst misschien wel varkens met lange staarten te houden

Bij de bron aanpakken  

Zo pakken we het probleem bij de bron aan, en dat is precies het tegenoverstelde van wat een luchtwasser doet. Die plaats je namelijk aan het eind van de stal, waardoor je de uitstoot van stoffen vermindert maar verder geen enkel voordeel behaalt in de leefomgeving van de varkens. Sterker nog: geld dat wordt uitgegeven aan een luchtwasser kan niet worden geïnvesteerd in de leefomgeving van de varkens. Het stalklimaat wordt zo alleen maar slechter, waardoor het dierenwelzijn en de diergezondheid daalt en de rekening van de dierenarts stijgt. Terwijl we ons juist zo inzetten voor varkens met een antibioticavrij leven. Bovendien is een zo laag mogelijke kostprijs de enige manier om als varkenshouder te overleven tussen alle concurrentie.

Blijf op de hoogte!

Onze kennis en ervaring over dagontmesting delen we graag met de gehele varkenshouderijsector. Schrijf u daarom nu in op www.stalvandetoekomst.nl om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en informatie over hoe u dagontmesting in uw eigen stallen implementeert. Kunt u niet wachten? Mail dan naar info@dehoevebv.nl voor persoonlijk advies.

Dan weet ik zeker dat het woord ‘Dagontmesting’ er dit keer met de prijs voor woord van het jaar vandoor gaat.

Terug naar overzicht