Dag-ontmesting; Beter voor dier, mens, milieu en portemonnee

Meer dan twintig jaar geleden had ik contact met Age Jongbloed van Directie Landbouwkundig Onderzoek. We spraken over de totale hoeveelheid energie die we in varkens stoppen, bijvoorbeeld door voer, elektra en warmte. Energie die we vervolgens in de zomer bij warm weer moeten afvoeren door ventilatie. Terwijl er in de winter juist weer energie nodig is om de dieren op temperatuur te houden. ‘Als we de energie die we via het voer toedienen op de een of andere manier zouden kunnen opvangen en gebruiken, dan zou er eigenlijk geen energie nodig moeten zijn om varkens te houden,’ aldus Jongbloed. De man had een punt. Maar op dat moment wisten we nog niet hoe we dit handen en voeten konden geven.

Met het nieuwe mestvergistingssysteem dat nu op ons demobedrijf in ontwikkeling is, hebben we hier een antwoord op gevonden. De oplossing zit hem in het besluit om over te gaan op dag-ontmesting. In mijn vorige blog vertelde ik al dat in onze nieuwe stal de mest- en leefplek van de varkens gescheiden zijn van elkaar. Voorheen leefden de varkens op een halfdichte vloer, en dus eigenlijk op hun eigen ontlasting. In de nieuwe situatie is de vloer dicht en gaan de varkens naar een varkenstoilet op een aparte plek, die dagelijks wordt ontmest. Dat is beter voor dierwelzijn en volksgezondheid, bijvoorbeeld omdat de geuren niet terug kunnen in de stal, en een grote winst voor het milieu omdat je geuroverlast tegengaat en er duurzame energie mee kunt opwekken op de boerderij zelf. Het voordeel van dag-ontmesting is dat deze ‘verse’ mest een heleboel onverteerd voedsel bevat die door bacteriën kunnen worden omgezet in methaan (CH4), oftewel biogas. Stoffen die verloren gaan als je mest een paar maanden ongebruikt laat liggen. Haalden we voorheen 10m biogas uit 1m3 mest, dankzij de dag-ontmesting is dit gestegen naar 50 m3 biogas.

Hoe werkt het?

Het werkt als volgt. De verse mest gaat in onze nieuwe mono-vergister die ervoor zorgt dat de koolstofketens, zoals zetmelen of suikers, worden omgezet naar methaan (CH4), oftewel aardgas. Via onze nieuwe warmte krachtcentrale (wkk) zetten we dit biogas om en kunnen we het gebruiken als elektriciteit en warmte.

Daarmee hebben we een prachtig systeem in handen dat precies past in het KDV Energiefonds. Een systeem dat wat investering vergt om het neer te zetten, maar dat uiteindelijk zichzelf terugbetaalt door de besparing die de varkensboer doet op energiekosten. Als een boer elektriciteit inkoopt kost dit hem namelijk zo’n 15 cent per kilowatt (inclusief kosten voor belasting en transport). Dat zijn kosten die de boeren met dit mestvergistingssysteem niet hoeven te maken. Bovendien ben je met dit systeem niet meer afhankelijk van het elektriciteitsnet.

Hoe ver zijn we?

Wij zijn klaar voor dit nieuwe systeem. We zijn nog bezig om de laatste financiële risico’s af te dekken met de overheid en kunnen in mei dit jaar starten met de bouw van de vergister en de warmte krachtcentrale, die we deze zomer dan kunnen installeren. We houden je in deze blogs vervolgens graag op de hoogte van de resultaten!

Drie voordelen van het mestvergistingssyteem met dag-ontmesting

  1. Dierwelzijn en diergezondheid: de mest ligt niet direct onder de dieren, waardoor de geuren en bacteriën niet terug de stal in gaan.
  2. Volksgezondheid: door directe vergisting zorg je ervoor dat allerlei bacteriën niet in contact komen met mogelijke antibiotica die ook uitgescheiden worden door de dieren. Hierdoor kunnen bacteriën niet muteren, waardoor je resistentieontwikkeling tegen gaat.
  3. Milieu: Bij dagontmesting is er geen geuroverlast en wek je duurzame energie op waardoor je geen fossiele energie (gas en elekra) op je eigen bedrijf hoeft in te kopen.
Terug naar overzicht